zondag 27 juni 2010

Moeder Eend laat zien hoe het moet ...


Lovely ducks

Wat lief...

Het kuikentje heeft het goed onder moeders vleugels, wat lief en ontroerend ...
en zo zien we gelukkig dat er onverwoordbaar veel moois is dat Moeder Aarde de mensheid heeft geschonken om van te genieten en om te eren en te koesteren.

De grote BP olieramp die de wereld pas geleden heeft getroffen laat ons zien dat er nog veel werk gedaan moet worden om flora en fauna voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Laten we met ons allen opkomen en samenwerken voor een schoner milieu,
en zorgen dat de politiek de allerliefste kleinsten en iedereen die het minder goed getroffen heeft, met liefde en zorg onder haar vleugels neemt zoals "Moeder Eend" laat zien met haar liefste kuikentje.


Stan Rams


Stan Column HomeBookmark and Share

vrijdag 18 juni 2010

Jesus in the Tree
Alles groeit en veranderd met de tijd.

Alles wat leeft en bloeit is voortdurend in beweging maar sommige dingen blijven wel hetzelfde zoals wegkruis-beelden tenminste als ze met liefde en een blijvend goed geloof onderhouden en gekoesterd worden.

Of "Jesus" anno 2010 nog te bewonderen en te aanbidden valt bij de boom is maar de vraag want deze foto werd door mijn vader Constant Rams meer dan 30 jaar geleden gemaakt op een een voor mij onbekende "wonderbaarlijke" plaats in het gelukkig steeds nog goed behouden schone Limburgse landschap.

Stan RamsBookmark and Share

zaterdag 12 juni 2010

De Rijkste Nederlanders

Beste bezoekers,

Zoals bovenstaande video laat zien zijn er aardig wat leuke en succesvolle mensen met een veel meer dan "modaal inkomen", die ook goed kunnen bijdragen aan de Nederlandse samenleving in tijden van crisis door het vrijwillig afstaan van een deel van hun inkomen, zodat het ons allen, en heel het land beter zal gaan.

We mogen met zijn allen toch ook heel trots zijn op ons Koningshuis dat per jaar wel een slordige 4 miljoen extra kost terwijl er in Nederland fors bezuinigd moet worden bij de hardwerkende burgers en honderdduizenden mensen maar moeten zien te overleven op de rand van de armoede.

Bezuinigen? Laten we Oranje vooral in ere houden, en liever een einde maken aan de miljoenen bonussen voor politici en bankdirecteuren en topambtenaren en tevens aan de extreem hoge "inkomens" bij de publieke omroep, want om maar eens gelijk te beginnen bij de sympathieke hoogbegaafde super entertainer en ver boven de rest van het land verheven en door miljoenen bejaarden aanbeden zanger annex lolbroek en wie anders is dat dan dan Paul de Leeuw? Hij verdient 600 000 Euro netto per jaar en word betaald met belastinggeld en dat is wel een beetje aan de erg hoge kant,en als er dan bezuinigd moet worden kan men dat dan ook beter doen daar waar wat te halen valt en waar het de mensen waar het om gaat niet echt pijn doet, zoals bij Paul De leeuw want gezien zijn grote liefde voor de medemens en met name voor de zieken en de ouderen zal hij echt wel graag en van harte 40 procent van zijn riante top-inkomen willen inleveren ten behoeve van een goede zorg voor alle zieke medemensen en ouderen in ons mooie polderland.

Als er dan een schaap over de dam is, dan volgen er vast en zeker meer en dan kunnen de vrijgekomen belastinggelden gebruikt worden om meer handen aan het bed te krijgen in de zorgsector, waar zoveel ouderen en zieken behoefte aan hebben omdat deze zorg helaas op veel plaatsen en instellingen in het land niet geboden kan worden omdat er geen geld en geen middelen voorhanden zouden zijn hetgeen dus wel degelijk het geval is.

De bespaarde miljarden kunnen dan ook beter besteed worden aan werkgelegenheid zodat de mensen die nu kansloos aan de kant staan, aan een echte baan met perspectief worden geholpen zodat zij aan een goede toekomst kunnen werken, en
zij en de kinderen niet meer met een onmenselijk mager inkomen moeten zien rond te overleven.

Als de burgers mogen kiezen tussen een goede en humane zorg voor alle Nederlanders,werkgelegenheid, en flink bezuinigen op topinkomens en miljoenen bonussen, dan zal bij een nationaal referendum blijken dat vrijwel iedereen in Nederland,jong en oud, voor een meer zinvolle en noodzakelijke Oranje verdeling van de welvaart is, en kiest zo goed als iedereen het eerste!

Stan Rams


Bookmark and Share

vrijdag 11 juni 2010

Gratis Mijn Muziek Downloaden


Free MP3s on Last.fm

Beste Bezoekers,

Wilt U mijn muziek gratis downloaden? Klik op de bovenstaande banner en ga op mijn profiel bij Last Fm naar de tracklijst en kies bij de gewenste albums bij de nummers en klik op "free download".

U hoeft deze muziek dus niet te kopen en dat gaat ook niet want ik verkoop nl geen cd's bij Amazon.

U kunt alle albums gratis op uw harde schijf downloaden.
Ps U mag de muziek ook doorsturen naar vrienden, maar voor zakelijke doeleinden gelieve even contact met mij op te nemen a.u.b.


U heeft de keuze uit vier albums: Stan Rams Music(hier treft u instrumentele muziek, klassiek , rustgevende muziek en meditaties, "Maria Rosa" (in drie verschillende versies( hoorn, viool),(viool piano,fluit en ( piano viool hobo en clarinet plus de geweldige tracks van de cd "L'amour de la Luna"

Het 2de album "Stan Rams Selected" bevat "The Worldpeacedance" met Martin Luther King's werelberoemde toespraak: "I have a dream", het swingende "The Crazy Trumpets" en de volledige soundtrack van "The Nightwalker",plus als bonus de 5 minuten durende "Piano-dingeling experimentele piano-meditatie).

Als derde album is (in de maak) "Poezie van de ziel" met, piano,gitaar e luisterliedjes.


Het 4de album "Poezie van de vluchteling" bevat ruim 15 poezie-muziek opnames van het Interart-cultuur kunst festival" ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van het "Missionair Centrum" te Heerlen i.s.m vluchtelingen uit onder meer Kosovo, Irak, Sri Lanka, Afghanistan, Jemen, Belgie en Midden Afrika.

Deze cd zal duidelijk maken hoe belangrijk een goede opvang is van de mensen die hun land vanwege oorlog en geweld moesten ontvluchten.


Ik wens u allen veel inspiratie toe,

Contact: mailto: liefdenetwerk@msn.com
of reageer via mijn You Tube Kanaal

Stan Rams


Bookmark and Share

Een goede Volkspartij?


De Nederlandse Politiek moet veranderen.

Politiek,verkiezingen, het is me wat, maar wat is politiek, wie zijn die fractie lijders nou, en de mensen die zij zouden vertegenwoordigen? en wat willen ze nou echt? en wat doen ze in de praktijk? en waar leid dat alles toe? Vaak komt er van al die mooie woorden en beloftes ook niet veel terecht en dat hebben we wel gezien en niet alleen de laatste jaren onder Balkenende.

Het is steeds weer hetzelfde liedje en de kloof tussen rijk en arm, burger en politiek word steeds groter net als de verdeeldheid in Nederland veroorzaakt door een selecte kliek elite die in facto Nederland bestuurd en beheerst en niet de mensen die hiervoor op democratische weg gekozen zijn.

Helaas is het zo dat burgers stem word wel geteld maar niet gehoord word en er vrijwel niets mee gedaan word en de heren politici toch maar doen wat ze willen.

Ik en wij en u allen en zij die dit lezen zijn de burgers van het land, en hoe denken en voelen wij nou in de dagelijkse praktijk van het leven. Wat maken we mee en wat leren we hieruit? Hoe denk U, en ik over belangrijke zaken zoals werkgelegenheid, veiligheid, de zorg, onderwijs,justitie, verkeersproblematiek en files, de vergrijzing, doorwerken na je 65ste, hypotheek en rente en zoveel meer onderwerpen en problemen die vragen om adequate oplossingen door middel van een krachtig en rechtvaardig solide beleid.

Ik wil een begin maken met het Partij Programma als basis van de nieuwe partij die over enkele jaren mee gaat doen aan de verkiezingen tenminste als er genoeg mensen bijkomen en middelen bijeenkomen om deze partij vorm te geven.

Basis van een solide Volks Partij


Een glashelder en sterk programma dat de oplossingen bied waar Nederland zo zeer behoefte aan heeft en niet alleen in tijden van crisis maar een goed doordacht, krachtig programma dat ook als het beter gaat met de economie een solide basis vormt voor een goede toekomst, het welzijn en een grotere welvaart van Nederland.

Een partij die precies en duidelijkheid geeft over wat zij wil en hoe zij dat wil realiseren en kan aantonen en bewijzen dat het beleid zal slagen.

Een partij die niet alleen van alles belooft maar haar beloftes waarmaakt door te doen wat zij belooft te doen.

Een partij die de stem van de kiezers vertegenwoordigt op een wijze dat daar geen enkel misverstand over kan ontstaan. Een glasheldere partij die duidelijk zegt wat zij wil en er geen doekjes om heen draait.

Een partij die de taal spreekt die iedereen kan verstaan uit welk land je ook mag komen.

Een partij die gefundeerd is door de universele verklaring van de rechten van de mens.

Een partij van vrede en recht, die een einde wil maken aan het grote onrecht in de samenleving, de oneerlijke verdeling van belastinggelden, de scheiding tussen arm en rijk, politiek en burger, en die een grondig einde wil maken aan de klasse-justitie en de wantoestanden bij het Openbaar Ministerie.

Een partij die boeven bestraft en mensen die goed hun best doen beloond, en niet anders om. Een partij die geen politiestaat wil maar er wel voor zorgt dat iedere burger door de politie word beschermd tegen mensen die de wet overtreden.

Een partij die slachtoffers helpt en zo goed als kan compenseert en daders van misdrijven alle schade laat betalen!

Een partij die mensen helpt aan een echte baan en een zekere toekomst en mensen niet als cijfers behandeld maar als mens en echte kansen bied door een veel beter georganiseerd onderwijs en het scheppen van echte en geen nep of re-integratie banen die niet lijden tot een vaste aanstelling.

Een partij die ervoor zorgt dat niemand in Nederland nog zonder werk komt te zitten en van een uitkering afhankelijk word.

Een partij die meest kwetsbare mensen beschermd en goed zorgt voor de jeugd de ouderen en de zieke medemensen.

Een partij die een grondig einde maakt aan bureaucratie en slechte en oneerlijke regel en wetgeving zodat de samenleving daar niet meer onder hoeft te lijden.

Een partij die Nederland dient en de enorme welvaart van Nederland goed aanwend voor de mensen die In Nederland leven en geen kapitalen wegsmijt aan onzinnige
projecten.

Een partij die zorgt dat Nederland een mooi veilig en goed land wordt voor iedere burger om te leven en te ademen en die een einde maakt aan de vervuiling en verpesting van het groen zoals dat nu het geval is.

Een partij die ervoor zorgt dat iedereen na zijn pensionering op zijn 65ste een goed verzorgde oude dag tegemoet mag zien.

Een partij die zich niet schuldig maakt aan het meedoen aan illegale oorlogen als slaaf van een ander land.

Een partij voor iedereen , jong en oud, die geen onderscheid maakt op basis van ras, geloof,afkomst, status, sekse, seksuele voorkeur, een partij die mensen
en de samenleving naar eer en geweten en met hart en ziel dient en zich niet schuldig maakt aan zelfverrijking ,kiezersbedrog en discriminatie van wie dan ook.

Een democratische volkspartij die garant staat voor een welvarend en goed Nederland voor iedereen door de welvaart eerlijk te verdelen waardoor er minstens 800 000 banen bijkomen.

Een partij die ervoor zorgt dat de energieprijzen fors om laag kunnen net als de huren en een goede zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk is, en er een einde komt aan peperdure medicijnen,topsalarissen, bonussen aan bankdirecteuren en politici, en de uitbuiting van de burgers.

Een partij van recht, welvaart,wijsheid, welzijn en vrede.

Interesse?

In de komende publicaties zal ik al deze punten toelichten ,uitleggen en verklaren.

Lees het volgende week in Stan Column

Stan Rams

zondag 6 juni 2010

Twitter voor een goed doel


Hallo beste mensen


Twitter is een fenomeen, miljoenen mensen twitteren maar wie heeft nou tegenwoordig nog geen twitter?

Twitter is gratis en een leuk en snel communicatiemiddel met heel veel extra toepassingen die door externe diensten gratis worden aangeboden.

Wie? heeft geen twitter?

Mensen die er niet aan meedoen om een of andere reden of zonder reden of omdat ze niet weten wat het is of het wel weten maar geen reden hebben en dat kan en mag ook.

Miljoenen mensen die geen geld hebben en helemaal niets hebben, geen huis, geen internet en geen pc, en vaak niks om eten te kopen, slachtoffers van oorlog in diverse landen van de wereld en miljoenen mensen die dakloos zijn zoals honderdduizenden zwervers alleen al in New York!.

Miljoenen mensen in alle landen van de wereld en zelfs in Amerika? ja die agv de crisis en werkelijk alles zijn kwijtgeraakt en dakloos zijn geworden!.Hoe moeten die nou rondkomen?

Wie heeft nog geen twitter?

Mensen die hun mening niet mogen uiten omdat ze anders vermoord worden! en hun baan en alles al kwijt zijn omdat ze anders denken en voor de rechten van de mensen opkomen!

Nederland is een vrij land en je mag je mening uiten en zelf "minder fraaie taal"
gebruiken kijk maar naar de partij van Geert Wilders.en ook andere partijen ..maar er zijn landen waar je opgesloten word in een kille gevangenis op water en brood of doodgeschoten word als je kritiek hebt op de regering.


Help daarom Amnesty International!

Amnesty helpt de mensen die om politieke redenen worden vervolgd.

Twitter of kijk naar de site van Amnesty international

Amnesty International werkt voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Wij doen over de hele wereld onderzoek naar schendingen van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

Kinderen!

Kinderen ? die niets meer hebben om te leven......
Steun de slachtoffers van oorlog, haal de oorlog uit een kind
Help War Child

Freedom 4 All

Dit jaar leven wij 65 jaar in vrede. Wereldwijd groeien miljoenen kinderen nog altijd op in oorlog. We mogen deze kinderen niet vergeten en daarom vraagt War Child juist nu extra aandacht voor hen.

Oorlogskinderen van toen - o.a. Liesbeth List, Koos Postema, Hanneke Groenteman - én oorlogskinderen van nu - Michael, Sorie en Avishag - vertellen hun levensverhaal.

Twitter het nieuws van :
War Child en Ammnesty international

Twitter al uw vrienden en dierbaren zodat meer mensen deze goede doelen kunnen gaan steunen want hulp is ondanks dat er bij de laatste acties wel veel geld is opgehaald steeds en blijvend nodig om de mensen en kinderen te kunnen blijven helpen.

Laten we ons er goed van bewust zijn dat overheden steeds nog veel te weinig doen en politieke partijen nare plannen hebben om te bezuinigen op ontwikkelingswerk en humanitaire hulp.

Als we met zijn allen een beetje bijdragen maak je een groot geheel en redden we meer onschuldige mensen en kinderen.

Twitter nu ook goede doelen en daden, doe het zelf want dat helpt zeker!!


Ps Lees ook de informatie van IDF( International Diabetes Fund) op deze column.
Het Diabetes-fonds.

Diabetes word door deskundigen omschreven als "domino-effect",en dat betekent dat steeds meer mensen sneller achtereen komen te overlijden, en wel jong en oud. Het Diabetes-fonds is al vele jaren goed bezig met preventie en financiert medisch onderzoek. Met name door het werk van door het Diabetes-fonds betaalde Nederlandse wetenschappers kunnen bepaalde vormen van Diabetes alreeds genezen worden. Helaas is er voor alle vormen van Diabetes nog geen adequate behandeling. Met meer middelen en de inzet van meer specialisten, zal echter wel sneller een oplossing komen en juist daarom is steun aan het Diabetesfonds zo belangrijk.


Ja zeker echt doen !

GB

StanBookmark and Share

zaterdag 5 juni 2010

CD "Poezie van de vluchteling"


Beste mensen,


Na veel moeite achter de computer zijn de opnames van het poezie en kunst project "Interart" gedigitaliseerd en op mp3 formaat gratis down te loaden via mijn profiel op Last Fm.

Voor meer informatie: Kijk snel bij mij pagina s in de rechterkolum
bij Interart "Poezie van de vluchteling"


Ik wens u allen inspiratie, een goede gezondheid
liefde en vrede toe

Stan Rams

Download gratis de cd "Poezie van de vluchteling"


Bookmark and Share

woensdag 2 juni 2010

Leven en Kunst


Kunst & Levenservaringen

Als je eenmaal de vijftig bent gepasseerd, of een eerder jaartal, en met leeftijdsgenoten praat over je leven ontdek je al snel dat naarmate men ouder en vaak ook nog wijzer word, men vaak eenzelfde leuke en onvergetelijk mooie en dierbare ervaringen koestert maar tevens wel minder leuke en soms ook heel erg minder prettige en pijnlijke ervaringen heen is moeten gaan.

"Ik moet niet aan de tandarts en aan de kaakchirurg denken, auw wat deed die kies pijn!!!!en wat ben ik blij dat ik daar van verlost ben" in het Heerlens Atrium!

Atrium bedankt, en ik heb het destijds meer dan eenmaal gezegd tegen iedereen op de OK "jullie zijn engelen!"

Helaas zijn er nog wel heel wat meer dan 12 ambachten en 13 ongelukken in mijn leven geweest die flink pijn deden maar ik de opsomming hiervan niet vermelden en mijn verleden leed besparen.

Het leven spaart uiteindelijk geen een mens en de vraag is maar hoe we als kwetsbaar en breekbaar dan door de pijnlijke ervaringen heen komen zoals het verlies van een dierbare en waar en hoe we de kracht hoop en moed vinden om door te gaan als we worden getroffen door tegenslagen zoals geweld, ziekte, eenzaamheid en het verlies van je baan.

Een goed geloof is wel een sterk fundament en zo is mijn ervaring hebben mijn ouders mij dat gelukkig wel meegegeven. Moeder zei altijd" bid ,vertrouw en met goede moed doorgaan".

Mijn vader Constant Rams was een rechtschapen en spirituele man die op zijn oude dag meer dan ook verdiend de Zilveren Pelikaan van de KVK kreeg en een hoge koninklijke onderscheiding voor onder meer zijn bijdrage aan de Limburgse economie als oprichter van de technische dienst van Vroom en Dreesmann Heerlen en Maastricht, waar hij meer dan 57 jaar achtereen voor heeft gewerkt.

Ja! ik mag echt dankbaar zijn dat ik zulk een goede ouders heb gehad wiens
opvoeding, normen en waarden mij meegegeven mij zeer goed hebben geholpen door de meer zwaardere beproevingen van het leven te komen.


Stan levenslijn.

Enige tijd geleden maakte ik een levenslijn met leuke en minder prettige ervaringen vanaf mijn geboorte tot heden en die had ik met alle hoogtepunten en dieptepunten op deze blog gepubliceerd zoals bijzonder mooie optredens waaronder op de Heerlense "Kerst Inn", Theater Heerlen, het beregezellige kleinkunst
theater Lexor, maar ook helaas enkele ongelukken, mishandelingen en behandelingen door een arts, nood-arts en of operatie in het Atrium ziekenhuis en die pijnlijke ervaringen heb ik dan toch maar liever maar weglaten.

Ik dacht "wie zit nu te wachten op tragische verhalen en traumatische gebeurtenissen" in deze tijden van crisis en geldnood heeft vrijwel iedereen( behalve de meer bedeelden en elite wat geld betreft) wel wat over het leven te klagen en met geklaag is toch niemand echt geholpen als is een luisterend oor, begrip en een aanmoediging vaak wel verzachtend, dus zal ik maar niet klagen en lekker positief bezig zijn.

Sedert het verlies van mijn baan als gevolg van de reorganisatie bij het ABP in 1990 kon ik inderdaad nergens meer aan een baan komen want overal waar ik kwam zei men mij dat ik te oud was,en gezien de burn out en het overlijden van mijn vader waar ik heel erg door in meer dan een dip kwam , en het feit dat ik al een maand in de ziektewet zat kreeg ik nergens een kans, en ook niet bij een uitzendbureau en ook niet in een re-integratieproject want men zei dat ze daar geen geld voor hadden en ja wat moet een mens dan doen?

Ik ben toen eerst gaan schrijven en dichten speelde al langer gitaar en piano en ben gaan schilderen aangemoedigd en geholpen door een goede vriendin en kunst-docente die ik had leren kennen als finalist van een provinciaal poezie-festival, en zodoende ben ik steeds actief geweest met theater dichten piano en schilderen en schrijven en zette ik me doorgaans soms wat langer en soms ook incidenteel en trouwens al sedert 1978 in als vrijwilliger voor goede doelen en diverse stichtingen.

"Ja mijn broer en diens vrouw zeiden vroeger toen ik mijn baan verloor:"als er geen werk is kun je toch verdienstelijk en nuttig maken voor de samenleving" en dat heb ik dan ook helemaal d.m.v. het vrijwilligerswerk en in de wereld van kunst en muziek gedaan.

Kunstschatten

Na de slopende verhuizing van afgelopen jaar december heeft het enige tijd geduurd voordat mijn appartement enigszins op orde kwam en ik mijn toch wel aardig portfolio van 350 kunstwerken kon scannen en op internet publiceren en zo ook enkele tracks die ik heb gecomponeerd op mijn piano-keyboard en gitaar en cabaret liederen die nog op cassette bandjes stond.

Oude doos kunstschat

Al snuffelend in de kelder van mijn appartement trof ik pas geleden ook nog een bananen-doos met tekeningen, pers artikeltjes en handgeschreven dichtbundels die ik nog niet had gepubliceerd en daar zaten ook nog eens enkele prachtige aquarels en inkttekeningen bij van mijn broer Wim.

Expositie Wim Rams

Ter nagedachtenis en ter ere aan Wim die in 2000 plotseling is komen te overlijden aan de gevolgen van kanker te Kerkrade, voor familie en vrienden maar ook voor kunstliefhebbers die van psychedelische kunst houden ben ik gestart Wim's werken te publiceren, in eerste instantie op mijn web-albums en voor een later stadium een speciale Wim Rams Expositie website gepland.

Medische blunder vergissing arts.

Bij mijn broer werd in het Heerlens Atrium in 2000 kanker geconstateerd en wel in zeer ernstige mate nadat mijn broer al twee jaar bij zijn huisarts vergeefs had geklaagd dat hij zo ziek was, maar ze geloofden hem niet, pas toen Wim zo ziek was dat hij vrijwel geen adem meer kreeg en instortte werd hij met spoed naar het Atrium ziekenhuis gebracht waar een zogenaamde kijkoperatie plaatsvond.

De behandelende arts vertelde de familie dat Wim een vorm van kanker had en deze over zijn gehele lichaam was uitgezaaid, en dat er "verdere behandeling" in de vorm van chemotherapie noodzakelijk was maar een echt behandelplan had hij nog niet en over de gehele situatie omtrent de ernst en de mate van de ziekte werd uiterst vaag gedaan.

Een week later kreeg de familie plotsklaps te horen dat Wim uit het ziekenhuis weg moest.Een week later is toen mijn broer in zijn woning zonder dat er voor hulp en zorg was geregeld door de arts, behalve dan een berg aan medicijnen en een gezinsverpakking "pufjes" om adem te krijgen, ingestort

Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis te Kerkrade vervoerd waar hij enige uren later kwam te overlijden aan de gevolgen van door het gehele lichaam uitgezaaide Kanker en,zeer waarschijnlijk ook door een verkeerde toepassing en combinatie van spuit en medicijnen.

Deze gang van zaken was ronduit traumatiserend en in de fase van rouw heeft geen van de leden van de familie deze gang van zaken in het Atrium nader kunnen onderzoeken of te weten te komen wat er nu precies is "misgegaan" want zoals het gegaan is kan er wel degelijk gesproken worden van op zijn minst een uitermate trieste en niet gebruikelijke gang van zaken!

Kort daarop heb ik in het voormalig Heerlens cafe "Het Duuvelke" samen met de vaste bezoekers van deze gelegenheid een hulp actie georganiseerd voor eenieder die met de ziekte kanker te maken krijgt in het kader van de actie mensen helpen mensen van Omroep L-een,( Via tv werd daarvoor opgeroepen door Peter Kiewit van L-een) ten behoeve van het "Toon Hermans Huis", dat niet alleen een luisterend oor, advies en kunstzinnige afleiding bied aan mensen met kanker maar tevens de nabestaanden zo goed mogelijk opvangt en begeleid.

Ik kondigde deze actie live via de Radio aan in "Balkon van Limburg" en deed een dringende oproep om vooral te helpen omdat er veel mensen in Nederland aan de ziekte kanker leiden en weinig of geen opvang zoals mijn broer kregen. In Limburg krijgt zelfs een op de vier mensen te maken met de ziekte kanker.

Tijdens de actie traden een aantal muziek vrienden op waaronder de tenor zanger,gitarist en drummer Maarten Driessen uit Heerlen, en een jongeren sessie-band,en werd onder bezielende leiding van de kastelein Dolf vd Homburgh een 2de hands en curiosa veiling gehouden. Tijdens het hoogtepunt van de avond ging een prachtig a 2 kunstwerk van mijn broer voor 500 gulden van de hand ten behoeve van het Toon Hermans Huis. De landelijke actie, geleid vanaf het vrijthof te Maastricht, bracht samen met de opbrengst in Heerlen vele miljoenen op en werd een zeer groot succes.

Pas enkele jaren later kon wegens vertraging en lastige regels in de gemeenteraad van Heerlen eindelijk een Toon Hermans Huis en wel te Imstenrade gerealiseerd worden hetgeen zeer welkom was want een op de vier inwoners van de voormalige kolen-mijnstreken in de regio Heerlen lijd aan kanker of krijgt met de ziekte kanker te maken en daar was helaas tot dan vrijwel geen enkele opvang voor.

Expositie in het teken van humane samenleving en zorg.

Ik wil dan ook de expositie van mijn broers werken in het teken stellen van de hulp en zorg die ieder mens verdient te krijgen en daar recht op heeft, een menswaardige en humane behandeling en goede medische verzorging om welke ziekte het dan ook mag gaan, of je nu rijk bent of arm, bakker, uitkeringsgerechtigde of minister, en uit welk land of van welke religie je dan ook mag zijn ,iedereen verdient een goede liefdevolle medische zorg en geen mens verdient het om doodziek weggestuurd te worden uit een ziekenhuis en aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

2010 Atrium

Atrium Heerlen is de afgelopen jaren enkele keren in het nieuws geweest met betrekking tot de zogenaamde ziekenhuis bacterie MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus). Deze bacterie kan wel gevaarlijk zijn onder bepaalde omstandigheden bij operaties en open wonden, en er werd alles aan gedaan om deze te bestrijden en gelukkig is men daar goed in geslaagd.

Atrium Heerlen staat anno 2010 gelukkig weer bekend als een van de beste ziekenhuizen van Nederland. Er is de laatste jaren fors ge-investeerd in kennis, personeel en apparatuur en wat vriendelijkheid, begeleiding en nazorg betreft staat het Atrium op de eerste plaats van alle Nederlandse ziekenhuizen maar dat heeft wel enige jaren geduurd om deze status te veroveren.

Laten we hopen dat de trend "wijsheid eenheid en liefde voor de mens" zich ook zal gaan doorzetten in de verdeelde en ruziemakende gemeenteraad van Heerlen en we verlost mogen worden van deze bestuurlijke puinhoop en geldvernietiging waar Heerlen en de hele bevolking al zolang onder heeft moeten lijden.

De Gemeenteraad van Heerlen moet zich in het vervolg veel beter! gaan inzetten voor een goede zorg en de zieke medemensen en voor de ouderen, en tal van zeer wenselijke projecten en organisaties zoals het "Toon Hermans Huis" niet meer in de weg gaan staan en dwarsbomen.

In een ver verleden stond Heerlen in heel Europa bekend vanwege de goede gezondheidsvoorziening en om maar eens iets te noemen de Kneipp inrichtingen, hoe wenselijk zou het zijn dat deze reputatie weer in alle glorie hersteld is en ook de naam van Dr De Wever alle eer en recht gedaan word en het moderne Atrium haar oude vertrouwde goede naam van de respectabele Dr Frans de Wever weer in ere herstelt.

Oproep Sponsors gezocht voor de Wim Rams Expositie

Ter ere en nagedachtenis aan mijn broer wil ik Wim Rams kunstwerken exposeren in een kunst galerie of andere passende gelegenheid, waarvoor ik iedereen die dit initiatief wil steunen oproep met mij contact op te nemen, gelieve te mailen naar:
liefdenetwerk@msn.com ovv Wim Rams Expositie

Ik heb helaas geen middelen om een veertigtal passe partouts en lijsten te kopen en de gehele expositie in een passende ruimte in te richten en te bekostigen.

Inmiddels staan mijn kunst en de nieuwe digitale Kunst expositie "New Draw Art" al een paar maanden on line en zijn er al een stuk of dertig werken van mijn broer gescand, met zorg bijgewerkt en klaar gemaakt en gepubliceerd.

U kunt de kunst-albums bekijken in de rechterkolom van deze blog bij de diapresentaties door op een afbeelding te klikken.

Afsluitend wens ik u allen al het goede ware en reine en veel gezondheid vrede en liefde toe.

Stan Rams


Bookmark and Share

Playing The Piano

Free Lance Nederland

freelance nederland gratis inschrijven zzpers en freelanceopdrachtgevers

Freelance.nl is de grootste website voor zelfstandige ZZP-ers/ondernemers en werkzoekenden. Plaats gratis uw profiel /bedrijf

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Ali in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" trots poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, jolijke Bartjes en Dik Troms, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar helaas geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B naast een Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto-simulatie geeft aan hoe schitterend mooi Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Geert Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Beamoslima en zo een geweldig mooie blauwe moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim tweeënhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Op de vlakte die is overgebleven zal binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Het is bekend dat de Aldi er komt. Aan invulling van de overige winkels en bovenwoningen wordt nog gewerkt.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank