donderdag 8 september 2011

They dont care about usIs dit geen wonder?
Na de abortus wat overblijft van een mensenkind.

Posted by Picasa


"En "ze" zeggen  "dat het ongeboren leven geen "echt" leven zou zijn maar slechts een klompje gevoelsloze materie"

Het leven is toch heilig."en wat "
"wat doen wij?"
"tegen de foetus moorden"


Afbeelding

Every abortion kills an innocent human being. A living being's designation to a species is determined not by the stage of development but by the sum total of its biological characteristics. Beginning at conception, every pregnancy involves two or more bodies. It is just, reasonable, and necessary for society to outlaw certain choices.
The right to not be killed supersedes the right to not be pregnant. Poverty, rape, disability, or “unwantedness” do not morally justify abortion.The differences between embryos and adults are differences of degree not of kind.
Less than 1% of all abortions are performed to save the life of the mother.To be only "personally pro-life" is to not be pro-life at all.If there is uncertainty about when human life begins, the benefit of the doubt should go to preserving life.Abortion is more dangerous than childbirth.Prior to abortion's legalization, 90% of abortions were done by doctors, not by "coat hangers in back alleys." The 8 week+ unborn baby feels real physical pain during an abortion.
Abortion is condemnable for the same reasons that slavery and genocide are.Abortion is not a “women's only” issue.
Every legal surgical abortion stops a beating heart and terminates measurable brain waves.The right to not be killed supersedes the right to privacy. Abortion disproportionally targets minority babies.Abortion has become a form of gendercide, shrinking the global female population at an alarming rate. 20: Laws concerning abortion have significantly influenced whether women choose to have abortions.

Pro Life Action

Write to representatives and others in government at local, state, and national levels. Be respectful, legible, straightforward, brief, and nondefensive. Enclose attractive pro-life literature. The more personal your letter, the better. Preprinted postcards are not as effective.

Personally phone or set up a meeting with your representatives to share your views on abortion. Groups of three are most effective. If possible include a pro-life doctor or other professional. Be careftil how you come across; show them that pro-lifers are intelligent and rational.

Drafì, circulate, and sign petitions for pro-life ballot measures, school board members, and so on.

Run for political office, school board, or precinct chairman. Or stand by other pro-life candidates with your time and money. The only way there will be longterm legal restrictions on abortion is if our state legislatures have a pro-life majority. Churches and pro-life groups should identify and support character-qualified, knowledgeable, and skilled candidates.

Help a bright young pro-lifer through law school. Challenge him or her to set a goal of becoming a judge. The legal and judicial arenas, as well as the medical and political, desperately need intelligent and skilled pro-lifers.

??Heck, 70% of the women who have abortions are Christians. What does that have to do with anything? -

read more >>>>>> http://www.abortionfacts.com/get-involved
resource >>>>>>> http://www.peterkreeft.com/audio/19_pro ... tion.htm#7

NEDERLAND ABORTUS LAND

Ieder jaar worden in Nederland zo'n 200.000 vrouwen zwanger. Meestal is dat de bedoeling, maar door onveilig vrijen vaak niet. Een onbedoelde zwangerschap kan toch gewenst blijken, maar het kan ook zijn dat de zwangerschap niet gewenst is en dat de vrouw deze wil beëindigen. Als de vrouw zelf weloverwogen een keuze maakt, is haar beslissing volgens velen altijd de juiste maar schijn bedriegt wat het is nimmer de juiste keuze
en zo blijkt dat de vrouw die voor abortus kiest later spijt als zij zich realiseert dat zij een ongeboren levend kind heeft laten doden en dat dit niets anders is dan moord! De vader heeft meestal geen enkele inspraak en bovendien bestaat er geen enkele legale en morele wet waarin bepaald is dat wie dan ook het recht heeft om een medemens, dat weliswaar niet is geboren, te vermoorden of te laten vermoorden.

De stelling dat het ongeboren leven geen leven zou zijn is een leugen, want wetenschappelijk bewijs toont het tegenovergestelde aan zoals te zien is op de videoclips.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zou abortus onder strenge voorwaarden moeten worden gestaan en wel als er sprake is van een door verkrachting veroorzaakte zwangerschap, of als er sprake is van een medische noodzaak waarin door abortus het leven van de moeder gered kan worden.

Abortus Wetgeving Nederland

Sinds 1 mei 1981 is de "Wet Afbreking Zwangerschap" in werking getreden op 1 november 1984. De wet houdt in dat abortus toegestaan is als deze gedaan wordt door een arts in een kliniek of ziekenhuis in het bezit van een speciale vergunning van de Minister van Volksgezondheid. Tussen het eerste gesprek dat met een arts over ongewenste zwangerschap en de behandeling zelf, moeten 5 dagen liggen, de zogenaamde wettelijke bedenktijd.

15 jaar en jonger

Wie jonger is dan 16 jaar, heeft de handtekening nodig van tenminste één van de ouders. Wie bang is voor hun reactie kan ook naar je huisarts. Wie niet wilt dat de huisarts er met anderen over praat moet dat duidelijk zeggen. De huisarts is gebonden aan het beroepsgeheim, en mag het zelfs niet aan de ouders vertellen.
De abortuskliniek kan verwijzen naar speciale hulpverlener, die dan een of meerdere gesprekken voeren.
Wier een zwangerschap laat afbreken heeft daarvoor verschillende mogelijkheden. Dit is vooral afhankelijk van het aantal weken dat de zwangerschap heeft geduurd.

Een zwangere vrouw kan ervoor kiezen haar zwangerschap te beëindigen. Bijvoorbeeld omdat de zwangerschap ongewenst is of omdat er gevaar is voor de gezondheid van moeder of kind. Abortus mag tot het moment dat een kind voor de wet levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Dat is bij 24 weken zwangerschap.

Voorwaarden abortus

Een abortus mag tot aan de 24e week van de zwangerschap. Als de zwangerschap langer is dan 16 dagen over tijd, is er een verplichte bedenktijd. Die is 5 dagen.

Abortus tot aan 24 weken

Abortus mag tot het kind buiten het lichaam van de moeder zou kunnen overleven. Die grens ligt nu voor de Strafwet bij 24 weken. Artsen in abortusklinieken houden in de praktijk 22 weken aan als grens. Dat is omdat artsen tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen.

Verplichte bedenktijd bij abortus

Een vrouw kan voor een eerste gesprek over abortus terecht bij haar huisarts of een abortuskliniek. De vrouw moet een vrijwillige en weloverwogen keuze maken voor abortus. Daarom is er een verplichte bedenktijd van 5 dagen tussen het eerste gesprek en de abortus. Ook moet de arts die de behandeling uitvoert er zeker van zijn dat de keuze vrijwillig en weloverwogen is.

Tot 16 dagen over tijd geen verplichte bedenktijd

Is een vrouw 16 dagen of minder over tijd, dan heeft ze geen verplichte bedenktijd.

Zwangerschapsonderbreking na 24 weken

Na 24 weken mag een arts een zwangerschap alleen nog afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen. Bijvoorbeeld als het kind niet levensvatbaar is. Artsen moeten zich bij zo’n late zwangerschapsonderbreking houden aan strenge eisen.

Minderjarigen en abortus

Een meisje onder de 16 jaar heeft voor een abortus toestemming nodig van haar ouders of voogd. Als zij die toestemming niet heeft, kan ze zelfstandig naar een huisarts of abortuskliniek gaan. De arts of kliniek beoordeelt of zij de gevolgen van haar keuze begrijpt. In dat geval kan zij zonder toestemming van ouders of voogd toch een abortus krijgen. Artsen lichten de ouders hier niet over in als het meisje dat niet wil. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Waarom Nee

Het leven (van het kind) begint vanaf de conceptie / eideling. Abortus is vervolgens niets anders dan moord in de zin van het moedwillig ontnemen van leven en dat gaat tegen het beginsel van onschendbaarheid van het leven in.Het recht tot leven weegt zwaarder dan het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken en dat heeft ze in zekere zin eerder opgegeven (zeker wanneer de zwangerschap "ongewild" is).

Het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken kan geen argument zijn immers kan het ongeboren kind namelijk los worden gezien van het lichaam van de moeder. In een humane samenleving word niet geaccepteerd dat iemand moedwillig een ander pijn toe brengt en al helemaal niet om een ander het leven te ontnemen. Bij abortus is hier in zeer ruime mate het geval van. Wie van mening is dat het vruchtje geen echt mens is moet in ieder geval onderkennen dat het vruchtje deze potentie heeft en dat het vruchtje kan uitgroeien tot een echte baby en heeft de vrucht alle recht om beschermd te worden. De redenen voor abortus zijn op z'n minst discutabel. Een vrouw kan ook later carrière maken. Ook met een kindje met een handicap of het down-syndroom kun je een goed leven leiden. Er zijn goede alternatieven waarbij het kind kan blijven leven. Adoptie zou overwogen kunnen worden. Indien abortus om medische redenen wordt overwogen, moet niet onderschat worden wat de gezondheidszorg kan betekenen en in de toekomst kan betekenen. Een abortus verhoogt de kans op directe medische complicaties. Er zijn er meerdere technieken om een vrucht af te drijven zoals zuigcurettage). Afhankelijk van de gekozen techniek loopt de moeder ook een zeker risico.Abortus verhoogt in mindere mate de kans op latere medische complicaties bij de moeder indien ze opnieuw zwanger wordt zoals bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en mogelijk miskramen. Als de moeder onvrijwillig zwanger is geworden zoals bij verkrachting - kan dit niet gelden als rechtvaardiging voor het laten doden van het ongeboren leven. Abortus toestaan wekt de indruk dat dit een vorm van anti-conceptie is ondanks de medische complicaties en dat moet ten alle tijde worden voorkomen. Abortus toestaan is immoreel en zet indirect ook de deur open voor inhumane handelingen zoals euthanasie, de doodstraf. Ook in andere landen word abortus misbruikt als instrument voor gezinsplanning.

Welk mens heeft in wiens naam het recht om een medemens te vermoorden!

Wie bepaald dat abortus wel mag bij 24 weken? Bij 25 weken? Waarom niet bij 30 weken? Waarom niet bij 7 weken? Elke grens zegt al genoeg: niet doen. Abortus wordt niet/ deels gefinancierd door anderen ( verzekerden / de samenleving). Het is niet rechtvaardig als de tegenstanders van abortus en zij die voor de rechten van het ongeboren leven opkomen moeten mee betalen aan de regelrechte moord op het ongeboren leven.(abortus waarvoor gekozen na verkrachting e.d. daargelaten? Veelal zijn het jongeren die voor de keuze staan om de zwangerschap moedwillig af te breken. Juist omdat ze echter nog zo jong zijn en denk aan jongeren onder de 18, is het onmogelijk om hun handelen te overzien en de praktijk leert dat de meeste van hen later berouw hebben van hun beslissing die nooit meer goed gemaakt kan worden. Stel je eens voor dat je eigen moeder jou had weg laten halen. Had je dit kunnen begrijpen? Had je dit gewild?

Armoede of niet kunnen zorgen voor een kind?

Er zijn vaak wel oplossingen om armlastige ouders te ondersteunen. Ik denk dat er weinig tot geen ouders zijn in ons land, met sociaal zekerheidsstelsel, die zich geen kind kunnen veroorloven.

Abortus gaat in tegen de ideeën van vrijwel alle levensovertuigingen en religies op een paar uitzonderingen na.

Argumenten voor ABORTUS?

Reageren? plaats uw reactie onder dit bericht!

word vervolgd >>>> binnen kort meer info op het forum
To be respected >>>> more info and full pro life docu. on LNW forum

roosje Liefdenetwerk International Pro Life


Wat doen wij voor de bescherming van het ongeboren kind ?


Feiten

In Europa zijn in 2008 bijna drie miljoen abortussen uitgevoerd, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van het aantal abortussen met 71.000 sinds 1998. ,,Abortus is de hoofdoorzaak van sterfte in Europa, die dramatische sociale en demografische gevolgen zal krijgen.

In 2009 hebben 18.870 vrouwen in België een abortus laten uitvoeren. Dat zijn er 275 meer dan het jaar voordien.

Uit het laatste rapport van de Abortuscommissie blijkt dat het aantal zwangerschapsonderbrekingen in vijf jaar met 2.800 is gestegen.

In 2009 werden twee abortussen gepleegd wegens incest en 68 wegens verkrachting. In 79 gevallen was de zwangere vrouw tussen 12 en 14 jaar oud. Drie van hen waren twaalf.

Acht abortussen op tien werden uitgevoerd in een centrum voor gezinsplanning. Een kwart van de zwangerschapsonderbrekingen vond plaats in Brussel, 15 procent in Antwerpen.

In 2008 lieten negen (8.9) op de duizend vrouwen in de vruchtbare levensjaren (15 tot en met 44 jaar) een abortus plegen. In totaal waren het er 32.983. Het aantal zwangerschapsafbrekingen per jaar is sinds 2002 constant. In 1990 werd het laagste abortuscijfer gemeten sinds de registratie: 5,2 per 1.000 vrouwen lieten toen hun zwangerschap afbreken.

Overtijdsbehandelingen

Van de 32.983 abortussen waren 7.276 overtijdbehandelingen (22,1%). Dit zijn zwangerschapsafbrekingen die zijn uitgevoerd binnen een termijn van 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie.

Abortuskliniek

Slechts 6% (2.059) van alle zwangerschapsafbrekingen in 2008 is uitgevoerd in een ziekenhuis. De abortusklinieken nemen samen 94% van de abortushulpverlening voor hun rekening (30.924 behandelingen).

Toestroom uit het buitenland

Van de 32.983 zwangerschapsafbrekingen zijn er 4.436 (13,4%) uitgevoerd bij vrouwen die niet in Nederland wonen op het moment van de behandeling. De toestroom uit het buitenland is de laatste jaren ongeveer gelijk. Er zijn 28.470 zwangerschappen afgebroken bij vrouwen die in Nederland wonen.

Vaker abortus

In een derde van de gevallen betrof het vrouwen die al vaker een abortus hebben ondergaan. Bij vrouwen met een Afrikaanse of Antilliaanse achtergrond heeft meer dan de helft al eerder een abortus gehad.

Abortussen onder tienermeisjes

In 2007 ondergingen gemiddeld zeven op de duizend meisjes een abortus, in 2008 lag dat aantal iets lager.

De Rutgers Nisso Groep voert het onderzoek naar het aantal abortussen al jaren uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.


(Word vervolgd )


9 09 2011

Stan Rams


Tags

Foetus Abortus Feiten
Schokkerende foto abortus

Bon Apetit


 
Posted by Picasa

Ps dit is een foto van een in de gootsteen uitgekiept pak aarbeien vla....

dinsdag 6 september 2011

Laat het zonnetje schijnen


Beste bezoekers,


Wat een regen weer is het toch de laatste maanden, en waar blijft de zon nou toch? Je zou haast denken dat het weer helemaal door elkaar is of het klimaat drastisch veranderd is, want het is niet meer normaal dat er zoveel regen valt en zo ik heb op het journaal gehoord dat het sinds 1912 niet meer zo nat geweest als in 2011. Wat een nattigheid en je vraagt je af waar al dat water blijft en oh, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het zonnetje weer vrolijk gaat schijnen?

Wel ja de wetenschap staat voor niets, de mensheid beschikt over voldoende wapens om de aarde 100 000 keer te vernietigen en mensen kunnen de meest ongelooflijke wonderen verrichten als ze maar geloven maar neen, met het weer en de weergoden, die hun eigen wil erop na houden valt nu een maal niet te spotten,en er is nog geen uitvinding zoals een "sunshine machine" die het zonnetje weer laat lachen en het weer dan ook goed en wel verdeeld onder de mensheid zodat iedereen het naar de zin heeft en er nergens te veel of te weinig van is op moeder aarde.


Toch niet getreurd, al die regen is wel goed voor de plantjes en zolang mijn huis niet onder water loopt, of veel erger met mijn piano en al word gespoeld in een kolkende tsunamie vind ik het best, en dan maken we het binnen in huis toch gezellig en gaan leuke dingen doen zoals lekker onderuit in de bank tv of een spannende film kijken, een ouderwets gezellig spel spelen zoals Monopoly, Stratego, Ganzenborden, mens erger je niet..of gaan we eens iets nog leukers doen waar we anders geen tijd voor hadden als de zon schijnt en waar het weer te warm is.

Maar ja, ja ja natuurlijk kun je ook gaan kaarten dammen schaken, helemaal niets doen of wat meer tijd nemen om aan tafel te gaan en dan onder het genot van een warm drankje gezellig iets gaan doen wat nu echt leuk en lekker is te doen bij regenweer en dan zing je maar vrolijk I am singing in the rain" of treur je niet en zing je "it is raining again" of zet je anders maar "Dreamer" op van "Supertramp" en dan droom je lekker weg op de muziek en vergeet je het weer maar weer. En als je dan toch naar buiten gaat: "vergeet je zakdoek niet en een goede paraplu en eet voordat je gaat een appel een mandarijn of een banaan, dat is goed voor de weerstand en dan kan na een fikse bui er weer tegenaan.

Al dansend kwam ik zo gelukkig redelijk droog met de beste zin van de wereld het schitterende Victoria Plazza Hotel te Amsterdam binnen waar ik warm liep door een aantal vrolijke "zonnetjes" en gelijk achter de piano kroop om "Raindrops keep falling on my head te spelen gevolgd door "let the sun shine" en omdat de zon zich buiten helemaal niet meer wilde laten zien en het binnen zo gezellig knus en warm was zo ben ik maar lekker doorgegaan met piano-spelen totdat het buiten weer droog was.


Drie uur later dus had ik een vijftien tal clips met mijn cameraatje opgenomen waarvan ik een aantal op mijn face-book pagina heb gezet en dat is wel zo lekker leuk en inspirerend om naar te luisteren en om rustig en relaxed van te worden en te dromen maar je kunt natuurlijk ook naar het gekletter van de regen op je dak of tegen ramen of tegen wat anders aan luisteren en wat maakt het ook uit zolang je maar veilig en wel kunt genieten van wat de muziek je wel of niet te vertellen heeft.

Zo wens ik u allen dan ook plezier en ontspanning toe met de muziek. Meer clipjes met zonnige regen en droom muziek treft u aan op mijn facebook pagina: zie: https://www.facebook.com/stanrams?sk=photos

laat het zonnetje schijnen

Laat het zonnetje schijnen.
Laat het stoppen met regenen
Laten we stoppen met rekenen
en van alles weer verwachten

Zowaar de som pas weer klopt
als het zonnetje in mens  hart
weer schijnt
 

GB

Stan Rams

Amsterdam 6 september 2011

Tags

Column Stan Rams
Laat het zonnetje weer schijnen

vrijdag 2 september 2011

Het oneindig ware verhaal


Beste lezers.

Wie schrijft die blijft aldus ben ik de hele nacht gebleven en heb geschreven.

Een creatieve schrijf en vertel avond werd het me toch!, en ik heb ervan genoten.
Er kwam een vriend op bezoek, en na het lekkere eten bij brandend kaarslicht en een lekker biertje werd het tijd een verhaal te vertellen. Hij vroeg het aan mij "kun jij me dit en dat even uitleggen, vraagteken" en natuurlijk wilde ik graag van alles uitleggen en ik had er echt zin in.

Leuk leuk leuk en ik zit vol energie...dus leek mij de gedachte aan een verhaal ideaal maar de fantasie deed de rest.

3 en een half spanning en sensatie was ik nog aan het vertellen en eindelijk toe aan zuurstof ...en het einde van het 6 hoofdstukken tellende boek, een roman die zich afspeelt rond de zeventiende eeuw en waarin van alles en nog wat gebeurd dat mij boeide en mij in een ruk liet doorvertellen.

We hadden het ook over alledaagse uitdagingen en relaties en dan tevens ook over ree -in- kar -nazies ,spiritualie-zeik ,vorige levens musicerende muzende muizen en wijsheden die door de jaren heen en door de eeuwen heen meer mensen moeten inspireren en fascineren om bloedige oorlogen te voorkomen.

Vraagteken, zou er leven na de dood zijn en omgekeerd en zo ja wat kunnen we ermee
als we het al zouden kunnen bevatten immers is tijd relatief en leven we in het nu
met slechts een onbekend weg en mysterie dat naar de toekomst leid of zijn er misschien dingen die je wel kunt weten dat ze gaan gebeuren en waar je zelf voor zorgt dat ze niet alleen kunnen maar ook daadwerkelijk gaan geschieden vraagteken.

En ik tik vraagteken omdat het vraagteken het niet meer doet en vraag me niet waarom het vraagteken op mijn pc niet meer in beeld wil komen laat staan op het
scherm en waarom de pc zo raar doet of dat het vraagteken er misschien geen zin meer in heeft Vraagteken zouden computers net als dieren ook gevoelens hebben en misschien toch zeker ook een eigen wil, dat blijkt wel zoals uitgehongerde honden die bonus-vlees ruiken,of wat anders waar ze niet van af kunnen blijven,en zo gaat het dus blij roofdieren en de mensen doen vaak de ergste en mooiste dingen niet uit instinct maar uit pure gekkigheid.

Mensen zijn beesten en dieren zijn dieren want als je ziet wat mensen allemaal voor een streken en narigheid uithalen zo ook met internet dan ga je over je nek.
Spyware virussen en Ed Wer( sorry Ed et moest even geen ad-ware zijn )zitten tegenwoordig dan ook overal en op de gekste plekken net zoals de plaag van MRSA bacterien in zieke zieke ziekenhuizen waar mensen helaas aan komen te overlijden.

Schandalig toch dat de directie die verantwoordelijk is voor het overlijden van tientallen mensen in het Maasland Ziekenhuis doodleuk een vette bonus van ik dacht 250 000 euries extra erbij kreeg als dank voor "de bijzonder goede inzet en alles dat er door de jaren heen dan wel nog klopte" en als je het goed bekijkt klopt er niets van het verhaal en klopt er ook niets meer bij de slachtoffers en van zulk een onrecht word een mens dan ook weer doodziek!

Terug naar internet? daar zijn gelukkig wel programma's die je er snel weer van af zouden moeten helpen net zoals een mens met een goed medicijn, de vraag is alleen maar hoe en waar je aan het goede medicijn kan komen en dan nog is maar de vraag hoe je er in hemelsnaam achter moet komen wat het beste medicijn is als niemand je dat en geen enkele arts het je vertellen, het wil of durft te zeggen, inderdaad als een arts of een directeur helemaal niets verteld en pas als het veel te laat is en onder druk iets gaat ondernemen om "de vreselijke dodelijke bacterie" te verdelgen met een middel dat dan wel een hele boel geld kost.

"De Raad van Bestuur" is peperduur, ze verdienen elk wel een miljoen per jaar en meer, maar ze en wie zijn ze? zagen het ook niet meer zitten want ze zaten met de handen in de haren over de vraag " hoe vernietig je nou snel zulk een klere kut rot bacterie die ons zieken huis teistert?" een ellendige bacterie die je niet eens met je ogen kunt zien en waar je een heel erg goede peperdure specialist voor nodig hebt die er verstand van heeft om dat ongedierte uit te roeien, maar neen: "dat zou te duur zijn en ze wilden het geld liever in hun zakken steken om daar lekker weer eens van op vakantie naar Monaco te gaan en daar te gaan feesten.

Ja "De Raad van Bestuur" en hun beste vriendje "De Directeur" zouden aangeklaagd moeten worden wegens "dood door schuld" en alle geld moeten inleveren dat ze van de mensen die ziek zijn en de slachtoffers hebben gestolen!. Ze hebben gewoon verzaakt te doen wat ze moesten doen en hebben het maar op hun beloop gelaten totdat het "te laat "was en ja hoor "waar betalen wij anders zoveel geld aan de ziekte kosten verzekering! Nee toch niet om directeuren te laten incasseren, dat geld is er voor de zieken , voor ons, en voor de mensen met een goed hart die de zieke mede mens ook graag willen helpen genezen en zo snel en goed als het kan weer beter en gelukkig maken!.

Dat Nederland eens een voorbeeld neemt aan CUBA JAAAAAAA CUBA, want daar krijgen alle mensen wel een goede behandeling en zorg en dat zo goed als gratis en waarom zou dat niet in Nederland kunnen!

Ja kom op mensen er is meer dan genoeg geld in Nederland in omloop dan wat God in Frankrijk er in Griekenland aan miljarden nog bij doet! Ja de pijnlijke waarheid is dat in een uitzonderlijk land als Nederland waar een gigantische vergrijzing aan de gang is en steeds meer mensen verzorgd en behandeld moeten worden steeds meer en meer geld nodig is voor de zorg en dat is er echt niet behalve dan wel bij de schatrijken der aarde, elite specialisten en directeuren die salarissen verdienen van 500 000 euro en meer per jaar en dat is nou het probleem, de wet en het gehele zorgstelsel moet afgeschaft worden en we moeten een zorgstelsel krijgen zoals dat in Cuba, zodat elke Nederlander een goede zorg krijgt en de artsen goed zijn voor de zieken en ze met alle liefde kennis en wijsheid genezen!

Zo gebeurt dat in Cuba met de modernste technieken en de beste medicijnen, die vaak in Nederland schandalig duur zijn en ver te zoeken en waar zijn we in godsnaam mee bezig in dit mooie zieke wieken polderland!

Ik bedenk me dan ook dat de moderne wetenschap in haar dan ook nog knellende kinderschoenen staat als je goed en wel bedenkt wat voor een gigantisch complexe rotzooi en bende het ook al op internet wel niet is en hoe de mens van tegenwoordig word overspoeld met een overdosis aan info maar het is een feit dat als je niet meedoet en geen internet hebt je heel wat mist zoals internetbankieren en je post te lezen en om je sociale contacten bij te houden nietwaar en dan nog om van alles en nog wat dat leuk is zoals spelletjes te spelen op FEES BOEK en de dingen te zien die je anders niet zo eenvoudig en gemakkelijk en voor zo weinig geld zou kunnen en mogen zien, en nu moet ik even ademhalen alweer want dit is weer eens alweer een lange zin zeg.

"och mensen er zit een knop op de pc net als op de tv en dan moet je niet zeuren, zet je het ding gewoon uit en ga je wat anders doen, tv kijken bv of de hond uitlaten"

En natuurlijk kun je ook wat anders doen dan tv kijken als de hond eenmaal uitgepoept en uitgerend geplast en gesnuffeld is, de afwas na het eten gedaan is en je de tijd neemt voor jezelf of elkaar en dus gezellig aan tafel gaat zitten met een ouderwets bord of kaart spel,of elkaar spannende verhalen en avonturen gaat vertellen. Een boek lezen lekker in je uppie dat kan natuurlijk ook of helemaal niks anders dan rust en vrede ervaren en zelfs geen muziek opzetten en gewoon lekker in je bed of de bank gaan liggen en helemaal nergens aan denken en alleen maar ervaren...je hart voelen kloppen door je aderen en het liefst ook door je vingers en door je tenen en je hartslag voelen zonder hem te tellen en te luisteren naar de wind die buiten met de wolken de bomen de dieren en het water en al dat leeft en bloeit speelt en je niet druk maken over de crisis geldtekort of dat het teveel regent en we nauwelijks een zomer hebben gehad en meer van dergelijke akkefietjes
akke koetjes en qkoortsige kalfjes.

"gewoon ongecompliceerd jezelf in vrede met alles laten zijn en de zorgen van je afzetten" is het ,motto want wat los je op met denken en piekeren en je zorgen maken om de zorgen zonder dat je er wat aan kunt doen en de dingen die je nalaat omdat je bang bent dat ze niet of juist wel heel goed zouden kunnen slagen"

Een wijsheid als een koe die wel te maken heeft gehad met Jacob Kreutzzzzzfeld,( die dokter was niet goed wijs toen hij een koe voor gek versleet)is dan ook nog dat in deze wereld niets lijkt zoals het is dat zal zijn zoals je dacht dat het was dat het zou zijn, en een mens altijd zal kunnen blijven gissen en vorsen naar de waarheid en niets dan de waarheid maar het juist daar zoekt waar het niet te vinden is en men blijft vasthouden aan de dingen waarvan men heilig van overtuigd is en van meent te weten dat het de waarheid is omdat men zich daarbij meer dan een ander als zijnde wetende op het gemak denkt te voelen"

En wat heet waarheid als je bedenkt dat er oorlogen worden gevoerd die helemaal niks te maken hebben met recht of vrede of bevrijding en waar het allemaal draait om geld macht olie en andere belangen dan, wat politici de wereld willen wijsmaken.

Om maar gelijk van wal te steken wilde ik in deze column mijn gevoelens en visie op de gebeurtenissen in de wereld kenbaar maken omdat ik me hiertoe wel verplicht voel en dan heb ik wel even het over om maar eens te beginnen de landelijke politiek, maar ook wat er in de wereld gebeurd, en ik denk gelijk aan Libie.

Het is een feit dat de zich in armzalige kleding vertonende kolonel Khadaffi een schatrijke dictator was en dat hij heel wat verkeerde dingen heeft gedaan, en dat hij beter van het wereldtoneel kan verdwijnen en berecht worden voor een tribunaal te Den Haag, maar je kunt je afvragen of de wijze waarop de oorlog tegen deze tiran word gevoerd en ondersteund door de NAVO enige basis van recht of rechtvaardigheid heeft.

En als je het goed bekijkt kan Nederland zich ook niet vrijpleiten van participatie in "schandalige illegale gebeurtenissen" waarbij de rechten van de mensen niet nageleefd worden. En waar blijft de door Wilders gedoogde VVD nou met hun partij voor Vrede Vrijheid en Veiligheid?

"in wiens naam en namens welke wet of krachtens welke wet mag een land een ander land binnenvallen en bombarderen"

Het is wel zo dat zijn troepen, die aanvankelijk aan de winnende hand waren en de rebellen de baas leken te zijn,door een gigantische overmacht aan vuurkracht en wel door de luchtmacht van de NAVO zo goed als vernietigd werden waarbij heel veel soldaten maar nog veel meer onschuldigen zijn vermoord.

Wat we op tv te zien krijgen zijn dan toch meer de beelden van mensen die na 42 jaar dictatuur eindelijk bevrijd zijn en al juichend de straat op gaan maar hoeveel meer dan de tienduizenden mensen die zijn omgekomen in deze zeer ongelijke strijd krijgen we nooit te weten.Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd,aan alle kanten en bij alle partijen en de vraag is wie er in hemelsnaam gaat zorgen dat er vrede komt en de tienduizenden gevangengenomen soldaten maar ook burgers die verdacht zijn van participatie in de oorlog goed worden behandeld.

Amnesty International heeft de wereld al kenbaar gemaakt dat veel mensen worden gemarteld en vermoord.Zo roepen de Libiers dat ze het zelf wel allemaal aankunnen en ze geen bemoeienis van buitenaf wensen. het zal duidelijk zijn dat de NAVO landen die flink hebben betaald aan de bevrijding van Libie, graag hun deel van de buit willen en het liefst de controle over de gebieden waar de olievelden liggen.

"Vrijheid is niet vanzelfsprekend" las ik vlak bij het Nationaal Monument voor de Vrede" en je zal dus maar in Libie wonen en onderdrukt worden door een dictator en
gemarteld en vermoord worden en vervolgens door de "bevrijders", ik moet er niet aan denken en als je het goed en wel bedenkt mogen wij toch wel heel erg blij zijn dat ons een dergelijk ellende is bespaard en aldus bedanken en herdenken wij de gevallenen die hun leven hebben gegeven in de strijd voor recht en vrede gedurende de wereldoorlogen en mogen we blij zijn met de vrijheid in Nederland.

Crisis,wat heet crisis, crisis is het woordje dat je tegenwoordig ook nog steeds meer en vaker hoort, meer en vaker crisis ja dus, en ik krijg er zo langzaam zelf een crisis van dat hele crisis gedoe, rampen op de beurzen en de koppen van al die mensen die zo somber zitten te kijken alsof de wereld zal vergaan in 2012.
Over crisis gesproken, strakjes met de Kerst worden er weer miljarden uitgegeven aan cadeaus speelgoed snoep drank spelletjes computers en at zijn we blij met iPhones en high tek snoepgoed en met oud op nieuw knalt de wereld weer voor miljoenen de lucht in.

Crisis vraagteken. Ethiopie,en de woestijnen waar duizenden kinderen liggen te verhongeren, dat is pas crisis, dus laten we daar nou eens aan denken en eens ophouden met dat hele crisis gedoe!

Ik ben er van overtuigd dat als steeds meer mensen geloven dat de geld crisis voorbij is, dat alles wel goed komt ja dat alles ook echt wel weer goed komt maar met somberheid en negativiteit zullen we er beslist niet uitkomen.

Gelooft u mij, de crisis gaat voorbij als we inzien dat het geen crisis is, en veel erger dan het nu is zal het niet worden want er is meer dan genoeg dat wij mensen kunnen en mogen delen om deze tijden goed te kunnen doorstaan en er samen uit te komen.

Crisis nee. Welnu is mijn computer ook weer in orde en gebeuren er verder geen gekke dingen behalve dan dat het vraagteken niet werkt en daar zal dan wel een reden voor zijn, een reden waar ik me niet te veel bij afvraag en voor de afwisseling laat ik even alles zoals het is en stoort het me niet zodanig dat ik gelijk een ander toetsenbord ga kopen en me dan weer moet afvragen welke het moet zijn want het aanbod is zo overweldigend dat je haast geen keuze meer kan maken tenminste als je je niet hoeft af te vragen hoeveel het kost.

Na deze ietwat lange inleiding en ik blijf maar schrijven kom ik tot mijn verhaal.
In dit geval trek ik me ook lekker nergens en van niemand wat aan want dat heb ik mijn leven al lang genoeg gedaan van lieden die mij te gek vinden als autodidact ADHDEE kunstenaar.

Nu dan, Stan de ADHDER , en dat is geen politieke partij,maar een heerlijke ziekte die creativiteit heet en waarmee je alles van je afschrijft, gezonder kan het niet toch. Ja en toen ik nog een ukkepuk was zeiden mijn ouders en enkele mensen die me niet eens kenden al dat ik erg goed kon brabbelen en altijd wel met pen en papier
van alles aan het doen was dat met schrijven en tekenen te maken heeft maar daar klopt geen malle moer moer van, ik hield meer van stripverhaaltjes dan van wat
anders en las of schreef of brabbelde dan ook nauwelijks totdat het er ineens op mijn 53 ste uitkwam maar dat is dan . "beter laat dan nooit" dan toch.

Afgelopen woensdagavond schreef ik een boekje. Het verhaal gaat over het verhaal dat ik vertelde en over het verhaal zelf en wat je met zo een verhaal kunt doen. Het werd me dus wel een bijzonder verhalend verhaal dat ik tracht kort samen te vatten en ik zet het op deze blog om de hoofdlijnen voor mezelf te bewaren en het later uit te schrijven, bovendien vind ik het leuk dit te delen met de mensen die mijn blog volgen, maar geloof mij het is wel een behoorlijke klus dat schrijven allemaal, je moet er tijd en zin voor hebben en dan tevens ook echt geloven in het nut en de zin ervan en doorzetten wil je een dergelijk verhalend verhaal volhouden.

Dus voor de mensen die er zin in hebben heb ik dit alles geschreven en of voor de mensen die eens wat anders willen of zij die steeds wat anders willen of zij die niet weten wat ze willen of helemaal niets willen maar gewoon lekker willen lezen
en daarna of al lezend graag in slaap vallen maar helemaal heb ik dit ook voor mezelf gedaan ja toch en dat is prima.

De hoofdpersonen in het boekje zijn onder meer een kapitein, een koejongen ,een nare prins, een Graaf en een Gravin die een buitenechtelijke relatie had met de kapitein die later haar eer verdedigd door de strijd aan te gaan met de nare prins, die door haar lieve man, de Graaf, ten huwelijk is geschonken aan haar schone lieve maagdelijke dochter Serafina, die echter nadat zij door haar uitverkoren prins op een minder hoffelijke wijze ten huwelijk werd gedwongen en was verkracht dan toch liever wat anders wilde dan "een doorsnee liefde"

Serafina vind uiteindelijk de grote liefde van haar leven in de persoon van de ietwat sullige Herald, de koejongen, die heel erg leuk en goed van hart is.
Herald weet het zelf niet en is een buitenechtelijk kind van de Graaf en vanwege problemen met de regent die de Graaf een hoge positie wil geven in het landelijke bestuur als eerste secretaris komt het haar goed gelegen de jongen door een samenzwering met de vijanden van de regent uit de weg te laten ruimen.

Nadat Heralds moeder, een eenvoudige boerin uit het dorp, tijdens een handgemeen overlijd met de prins, die dan wel van adel is en rijk en amusant maar tevens vals en betrokken is bij de samenzwering, besluit de Gravin de koejongen uit de weg te laten ruimen omdat zij zich in haar positie bedreigd voelt als dit alles uitkomt.

Inmiddels is de Graaf ziek en met het naderende oktober feest op het kasteel ziet het er somber uit. De Graaf wil niets liever dan in zijn kasteel blijven samen met zijn vrouw en kinderen. Besloten word een andere arts(chirurgijn) te laten komen, die helaas betrokken blijkt te zijn bij de samenzwering en van plan is om de Graaf te vergiftigen. Tijdens het feest zal er een Godsgericht plaatsvinden en wel een strijd op leven en dood tussen twee rivalen. Uitgerekend de Kapitein die verliefd is op de Gravin die hem echter steeds afwijst, zal het loodje leggen in de bloedige strijd, nadat de prins haar heeft beledigd en beschuldigd van verraad.

De Graaf laat de chirurgijn die hem wilde vermoorden door gif in zijn wijn te doen
vierendelen. Er komt een 2de godsgericht als de de prins de hand verlangt van Serafina. Herald en de prins worden voor de lastige keuze gesteld om een beker wijn te kiezen en te drinken. Ze moeten kiezen uit drie royale grafelijke bekers waarvan in een beker het gif zit. Wie het zal overleven zal Serafina huwen.Wie de beker met het gif drinkt zal ter plekke overlijden. Het is door een wonderbaarlijk toeval en een grapje dat Herald en Serafina uithalen vlak voordat de bekers worden gehaald door de bedienden dat het recht zegeviert en de prins aan zijn einde komt. Als de Graaf weer beter is, en zijn dochter gelukkig trouwt met Herald en drie maanden later een gezond en lief kindje baart is het verhaal zo goed als in een sprookje klaar.

Voor wie het aangaat en er echt zin in heeft hou je vast.

Intriges complotten samenzweringen, schuld en vergeving romantiek passie liefde geweld bloedige gevechten oorlog en nog meer recht en onrecht zit in het verhaal met de nodige poezie en lieflijke liederen tot het einde richting alle tijden en het heden gaat en een aantal vragen om opheldering of om bezinning vragen en er zijn heel dan ook heel wat vragen die het boek oproepen maar je kunt er ook lekker bij wegdromen en fantaseren.

Zou het recht altijd overwinnen dan wel door toeval een schier onbenullig iets of een grapje dat later tot een goed einde leid en zo ja hoelang kan dat wel niet duren voordat het zover is vraagteken. Zou er toch iets hogers en onverklaarbaars zijn dat op een of andere manier ervoor zorgt dat dingen wel op de juiste tijd op hun plek en plaats komen of zijn de wonderen de wereld wel uit en moeten wij ons er maar bij neerleggen dat het leven nu een maal niet altijd en zelfs vaak niet rechtvaardig en keihard en vreselijk is. Inderdaad het had ook anders kunnen aflopen.

En wat denk je nou dat ik slim ben of een ezel?

Het is trouwens goed denkbaar dat de geschiedenis anders is verlopen dan in het voorgaande, journaals en nieuwsdiensten kun je tegenwoordig ook niet meer vertrouwen en veel van wat geschreven staat blijkt niet altijd te kloppen of is gewoon verzonnen. Voorbeelden zijn er genoeg denk maar eens aan de weerman de politiek of televisie reclame, ze maken je van alles wijs en beloven van alles en waar het dus aan ontbreekt zijn daden.

Ja laten we eens goed nadenken want stel dat niet de dappere kapitein maar de prins na de strijd overlijd en dat de kapitein de Graaf uitdaagt op een strijd op leven en dood en deze zijn hoogverheven baas niet meer getrouw wil zijn en samenzweert met de vijanden van de regent en hij het is die achter de aanslag op de Graaf zit.Nou dat zou goed mogelijk kunnen zijn ja toch had gekund en zoveel had anno 2012 gekund in Nederland en de wereld, zoveel had anders en beter gekund en de vraag is maar wat we daar nu mee doen.

Evengoed kan het ook de kapitein zijn die zijn ware liefde in de schone maagd zijnde Serafina vind als Herald door toedoen van en na onveilige sex met de homofiele chirgurgijn overlijd aan AIDS en hij na een openbaring van de Gravin de vader van Herald blijkt te zijn en hij dan nog vervolgens de Gravin gelijk ook maar om zeep helpt omdat deze samenspant tegen de regent die op zijn beurt weer eens een geheime relatie met haar heeft en van haar af wil maar dat nooit zou willen als hij iets geweten had dat pas vele jaren later aan het licht komt.

De Graaf en de kapitein moesten dus verdwijnen omdat zij er een eigen en meer rechtschapen visie op na hielden wat betreft een eerlijke verdeling van geld have en goederen en de wijze van belasting heffen.Sterker nog wilde de Graaf vrede , de regent echter niet omdat hij op een oorlog uit was waarmee hij veel geld met de handel in wapens kon verdienen en zo gaat dat in de wereld en de politiek.

"handel in wapens? waar halen we dat nou weer vandaan?"

Maar het zou ook zo kunnen zijn dat de prins in zijn opzet slaagt de opstandige Graaf te vermoorden via de chirurgijn, en hij de kapitein op last van de regent laat vermoorden door een paar ingehuurde boogschutters. Het zij zo dat de kapitein in een hinderlaag word gelokt en door zijn hoofd rug en nek word doorboort met een drietal pijlen en het nog had kunnen overleven als er een rechtschapen chirurgijn was geweest die het bloeden had kunnen stelpen maar helaas en zo bleek deze arts niet bepaald een levensredder te zijn en liet hij de hevig bloedende kapitein gewoon liggen totdat deze dan eindelijk door witte rakkers naar "Den Hemelen" werd gedragen.
Sterker nog werd de stervende een handje geholpen met een dodelijke spuit.

Er moest dan wel een of andere sukkel voor opdraaien, en dat in de vorm van Herald, die het op een akkoordje had gegooid met de regent.Niets bleek misschien wel zoals het leek, de jongen was lief leuk en aardig maar ergens schuldig aan want hij had ooit een moord gepleegd en wel een boer vermoord omdat die zijn koeien mishandelde. De regent had het mooi geregeld. Herald zou de Kapitein vermoorden in ruil voor een vrij korte straf en een forse zak met gouden dukaten.Aldus trof de door Herald afgeschoten pijl zijn doel in het hoofd van de Kapitein. Na een zeer korte leuke nep recht zaak kreeg hij dan ook slechts 12 jaartjes voor deze afgrijselijke gemene smerige vuile vieze k (piep) moord.

"en wat doen we als de realiteit te erg word?" "Ja dus aan leuke dingen denken en
ze dromen en als je alles dat je dwars zit achter je kan laten ze dan gelijk ook maar lekker doen ja toch!.

Mooier word het dus wel weer als het verhaal dan toch een gelukkige wending krijgt
als de dag der baring is aangebroken voor Serafina en zij drie maanden later een kind baart en dan zal bekennen dat niet de prins noch de koejongen noch de kapitein of wie dan ook behalve haar vader De Graaf de vader zou zijn totdat eerst na vele lange jaren de waarheid aan het licht brengt dat niemand minder dan de regent de echte vader blijkt te zijn die zich dan wel over zijn schattige dochter ontfermt en haar alles geeft wat een hoge heer haar maar kan geven en uiteindelijk word dit niets minder dan de zetel der zetels gemaakt van het fijnste brokaat zilver en goud en dan zit zij daar overladen met eer en gratie en juicht iedereen van vreugde als zij zo spreekt over recht en vrede en is iedereen blij en over wie hebben we het dan nu?.

Dat sprookjes sprookjes zijn is geen sprookje en dat de wonderen en de prinsesjes de wereld niet uit zijn is ook geen sprookje en dat is wel zo mooi.

En zo zien we weer met het ontrafelen van het verhaal dat er zoveel denkbare varianten zijn als haren op je hoofd tenzij je kaal bent en er nog heel wat vragen
zijn die wellicht pas over 42 jaar of nooit zullen worden beantwoord tenzij we het dan eindelijk weten en niets meer hoeven te vragen en zelf naar "Den Hemelen"
of "Het Eeuwige Vuur" worden gedragen, oftewel de pijp uit gaan.

En zo zien we maar weer eens dat niets is zoals het lijkt en alles gaat zoals het gaat zoals je het niet had gedacht of kunnen dromen en gelukkig maar zit het leven voor eenieder dan wel ook nog vol met onvoorziene gelukjes en voor-spoedjes en groter dan in woorden te omvatten "gelukzaligheden".

Afsluitend sluit ik af met": een afsluitend ......maakt het dan veel uit hoe de vork nou precies in de steel steekt en of we daar en ik heb het over gebeurtenissen in de wereld, daar ooit achter kunnen komen en zo ja wat zou dat voor het nu en in onze werkelijkheid betekenen. Zou de wereld er mooier beter of minder leuk van worden als blijkt dat een prinses helemaal geen prinses is of juist wel een prinses blijkt te zijn. Maakt het wat uit dat een generaal helemaal geen generaal blijkt te zijn maar een gevoelig en misschien wel onder bepaalde omstandigheden een bang mens.Maakt het wat uit als blijkt dat een vrolijke optimistische premier van binnen misschien best depressief en onzeker is en dat niet aan de buitenwereld laat zien maar verder zijn werk goed doet probeert te doen?

Maakt het wat uit als in Ethiopie honderdduizenden mensen sterven van de dorst en honger zolang de rijke landen het maar goed hebben. Ja wat maakt het uit zolang de wereld maar doordraait en we we de dingen kunnen doen die we doen en graag willen doen en waarin we geloven.Hoever kan de mens en de samenleving gaan om recht of onrecht voor lief te nemen en de waarheid in het midden of achter zich te laten. Maakt het wat uit of iemand is wie men denkt dat hij of zij is of waarvan men gelooft dat hij of zij is terwijl het niet zo is en alles toch gewoon doorgaat.

Je kunt je afvragen hoeveel denkbare en ondenkbare liefdes complotten intriges
mogelijkheden raadsels crisissen en oplossingen en toestanden er wel niet zijn en of het wel zin heeft je daar verder in te verdiepen, immers kun je gewoon ook je hond uitlaten, een boek lezen,voor de tv gaan hangen of gaan internetten en je sociale contacten bijhouden op feesboek en natuurlijk nog zoveel andere leuke dingen doen zoals een hobby of de liefde bedrijven, gaan reizen, of helemaal niets dan gewoon jezelf zijn en je tot je 67ste doodwerken voor een mager loon. Of of of blijf je incasseren en steeds meer geld verdienen en sluit je je ogen voor het onrecht en de armoede in de maatschappij als je eenmaal een zetel bekleed die je hebt verdiend met te liegen en de kiezers e bedonderen.

Wie kan en wil geloven in een positieve verandering,anders gezegd een transformatie van het oude naar het nieuwe en aldus in het besef dat bij de gratie van het bewuste zijn en voelen een wereld van liefde en vrede mogelijk is voor ieder mens op aarde.

Zowaar de wereld zou al vele malen zijn vergaan als er niet mensen waren geweest die liever naar hun hart en geweten luisterden dan naar een baas, directeur, commandant, generaal, premier, koning of koningin en zich ook niet van hun doel af lieten brengen zelfs als iedereen en de hele wereld zich tegen hun keerde.

Mijn lesje van vandaag was dan ook dat het leven zoveel meer met zich meebrengt en veel meer dan meer is dan we kunnen bevatten en het niet zozeer de vraag is hoe de vork in de steel steekt en wij kunnen verklaren wat er is gebeurd maar hoe we als zijnde lerend en wetend maar ook onwetend hierin met elkaar een weg kunnen vinden waarbij we elkaar met liefde en compassie helpen en in onszelf en de wonderen van het leven blijven geloven maar, dat we wat we doen toch proberen met liefde te doen.

Dus geloof in jezelf, een betere wereld en dat je in staat bent om meer te bereiken dan je zou denken maar weet dat hoe meer je verlangt hoe moeilijker het zal zijn en hoe je harder je zal moeten werken maar vergeet niet dat het geluk veelal in de kleine dingen van het leven zit.

Wat waar is hoeft niet waar en gelijk goed te zijn maar alles wat we doen met goede intentie zal zowaar een oneindig mooie geschenk aan de wereld zijn.


Stan Rams

Playing The Piano

Free Lance Nederland

freelance nederland gratis inschrijven zzpers en freelanceopdrachtgevers

Freelance.nl is de grootste website voor zelfstandige ZZP-ers/ondernemers en werkzoekenden. Plaats gratis uw profiel /bedrijf

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Ali in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" trots poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, jolijke Bartjes en Dik Troms, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar helaas geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B naast een Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto-simulatie geeft aan hoe schitterend mooi Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Geert Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Beamoslima en zo een geweldig mooie blauwe moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim tweeënhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Op de vlakte die is overgebleven zal binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Het is bekend dat de Aldi er komt. Aan invulling van de overige winkels en bovenwoningen wordt nog gewerkt.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank