donderdag 8 september 2011

They dont care about usIs dit geen wonder?
Na de abortus wat overblijft van een mensenkind.

Posted by Picasa


"En "ze" zeggen  "dat het ongeboren leven geen "echt" leven zou zijn maar slechts een klompje gevoelsloze materie"

Het leven is toch heilig."en wat "
"wat doen wij?"
"tegen de foetus moorden"


Afbeelding

Every abortion kills an innocent human being. A living being's designation to a species is determined not by the stage of development but by the sum total of its biological characteristics. Beginning at conception, every pregnancy involves two or more bodies. It is just, reasonable, and necessary for society to outlaw certain choices.
The right to not be killed supersedes the right to not be pregnant. Poverty, rape, disability, or “unwantedness” do not morally justify abortion.The differences between embryos and adults are differences of degree not of kind.
Less than 1% of all abortions are performed to save the life of the mother.To be only "personally pro-life" is to not be pro-life at all.If there is uncertainty about when human life begins, the benefit of the doubt should go to preserving life.Abortion is more dangerous than childbirth.Prior to abortion's legalization, 90% of abortions were done by doctors, not by "coat hangers in back alleys." The 8 week+ unborn baby feels real physical pain during an abortion.
Abortion is condemnable for the same reasons that slavery and genocide are.Abortion is not a “women's only” issue.
Every legal surgical abortion stops a beating heart and terminates measurable brain waves.The right to not be killed supersedes the right to privacy. Abortion disproportionally targets minority babies.Abortion has become a form of gendercide, shrinking the global female population at an alarming rate. 20: Laws concerning abortion have significantly influenced whether women choose to have abortions.

Pro Life Action

Write to representatives and others in government at local, state, and national levels. Be respectful, legible, straightforward, brief, and nondefensive. Enclose attractive pro-life literature. The more personal your letter, the better. Preprinted postcards are not as effective.

Personally phone or set up a meeting with your representatives to share your views on abortion. Groups of three are most effective. If possible include a pro-life doctor or other professional. Be careftil how you come across; show them that pro-lifers are intelligent and rational.

Drafì, circulate, and sign petitions for pro-life ballot measures, school board members, and so on.

Run for political office, school board, or precinct chairman. Or stand by other pro-life candidates with your time and money. The only way there will be longterm legal restrictions on abortion is if our state legislatures have a pro-life majority. Churches and pro-life groups should identify and support character-qualified, knowledgeable, and skilled candidates.

Help a bright young pro-lifer through law school. Challenge him or her to set a goal of becoming a judge. The legal and judicial arenas, as well as the medical and political, desperately need intelligent and skilled pro-lifers.

??Heck, 70% of the women who have abortions are Christians. What does that have to do with anything? -

read more >>>>>> http://www.abortionfacts.com/get-involved
resource >>>>>>> http://www.peterkreeft.com/audio/19_pro ... tion.htm#7

NEDERLAND ABORTUS LAND

Ieder jaar worden in Nederland zo'n 200.000 vrouwen zwanger. Meestal is dat de bedoeling, maar door onveilig vrijen vaak niet. Een onbedoelde zwangerschap kan toch gewenst blijken, maar het kan ook zijn dat de zwangerschap niet gewenst is en dat de vrouw deze wil beëindigen. Als de vrouw zelf weloverwogen een keuze maakt, is haar beslissing volgens velen altijd de juiste maar schijn bedriegt wat het is nimmer de juiste keuze
en zo blijkt dat de vrouw die voor abortus kiest later spijt als zij zich realiseert dat zij een ongeboren levend kind heeft laten doden en dat dit niets anders is dan moord! De vader heeft meestal geen enkele inspraak en bovendien bestaat er geen enkele legale en morele wet waarin bepaald is dat wie dan ook het recht heeft om een medemens, dat weliswaar niet is geboren, te vermoorden of te laten vermoorden.

De stelling dat het ongeboren leven geen leven zou zijn is een leugen, want wetenschappelijk bewijs toont het tegenovergestelde aan zoals te zien is op de videoclips.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zou abortus onder strenge voorwaarden moeten worden gestaan en wel als er sprake is van een door verkrachting veroorzaakte zwangerschap, of als er sprake is van een medische noodzaak waarin door abortus het leven van de moeder gered kan worden.

Abortus Wetgeving Nederland

Sinds 1 mei 1981 is de "Wet Afbreking Zwangerschap" in werking getreden op 1 november 1984. De wet houdt in dat abortus toegestaan is als deze gedaan wordt door een arts in een kliniek of ziekenhuis in het bezit van een speciale vergunning van de Minister van Volksgezondheid. Tussen het eerste gesprek dat met een arts over ongewenste zwangerschap en de behandeling zelf, moeten 5 dagen liggen, de zogenaamde wettelijke bedenktijd.

15 jaar en jonger

Wie jonger is dan 16 jaar, heeft de handtekening nodig van tenminste één van de ouders. Wie bang is voor hun reactie kan ook naar je huisarts. Wie niet wilt dat de huisarts er met anderen over praat moet dat duidelijk zeggen. De huisarts is gebonden aan het beroepsgeheim, en mag het zelfs niet aan de ouders vertellen.
De abortuskliniek kan verwijzen naar speciale hulpverlener, die dan een of meerdere gesprekken voeren.
Wier een zwangerschap laat afbreken heeft daarvoor verschillende mogelijkheden. Dit is vooral afhankelijk van het aantal weken dat de zwangerschap heeft geduurd.

Een zwangere vrouw kan ervoor kiezen haar zwangerschap te beëindigen. Bijvoorbeeld omdat de zwangerschap ongewenst is of omdat er gevaar is voor de gezondheid van moeder of kind. Abortus mag tot het moment dat een kind voor de wet levensvatbaar is buiten het lichaam van de moeder. Dat is bij 24 weken zwangerschap.

Voorwaarden abortus

Een abortus mag tot aan de 24e week van de zwangerschap. Als de zwangerschap langer is dan 16 dagen over tijd, is er een verplichte bedenktijd. Die is 5 dagen.

Abortus tot aan 24 weken

Abortus mag tot het kind buiten het lichaam van de moeder zou kunnen overleven. Die grens ligt nu voor de Strafwet bij 24 weken. Artsen in abortusklinieken houden in de praktijk 22 weken aan als grens. Dat is omdat artsen tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen bepalen.

Verplichte bedenktijd bij abortus

Een vrouw kan voor een eerste gesprek over abortus terecht bij haar huisarts of een abortuskliniek. De vrouw moet een vrijwillige en weloverwogen keuze maken voor abortus. Daarom is er een verplichte bedenktijd van 5 dagen tussen het eerste gesprek en de abortus. Ook moet de arts die de behandeling uitvoert er zeker van zijn dat de keuze vrijwillig en weloverwogen is.

Tot 16 dagen over tijd geen verplichte bedenktijd

Is een vrouw 16 dagen of minder over tijd, dan heeft ze geen verplichte bedenktijd.

Zwangerschapsonderbreking na 24 weken

Na 24 weken mag een arts een zwangerschap alleen nog afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen. Bijvoorbeeld als het kind niet levensvatbaar is. Artsen moeten zich bij zo’n late zwangerschapsonderbreking houden aan strenge eisen.

Minderjarigen en abortus

Een meisje onder de 16 jaar heeft voor een abortus toestemming nodig van haar ouders of voogd. Als zij die toestemming niet heeft, kan ze zelfstandig naar een huisarts of abortuskliniek gaan. De arts of kliniek beoordeelt of zij de gevolgen van haar keuze begrijpt. In dat geval kan zij zonder toestemming van ouders of voogd toch een abortus krijgen. Artsen lichten de ouders hier niet over in als het meisje dat niet wil. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.

Waarom Nee

Het leven (van het kind) begint vanaf de conceptie / eideling. Abortus is vervolgens niets anders dan moord in de zin van het moedwillig ontnemen van leven en dat gaat tegen het beginsel van onschendbaarheid van het leven in.Het recht tot leven weegt zwaarder dan het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken en dat heeft ze in zekere zin eerder opgegeven (zeker wanneer de zwangerschap "ongewild" is).

Het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken kan geen argument zijn immers kan het ongeboren kind namelijk los worden gezien van het lichaam van de moeder. In een humane samenleving word niet geaccepteerd dat iemand moedwillig een ander pijn toe brengt en al helemaal niet om een ander het leven te ontnemen. Bij abortus is hier in zeer ruime mate het geval van. Wie van mening is dat het vruchtje geen echt mens is moet in ieder geval onderkennen dat het vruchtje deze potentie heeft en dat het vruchtje kan uitgroeien tot een echte baby en heeft de vrucht alle recht om beschermd te worden. De redenen voor abortus zijn op z'n minst discutabel. Een vrouw kan ook later carrière maken. Ook met een kindje met een handicap of het down-syndroom kun je een goed leven leiden. Er zijn goede alternatieven waarbij het kind kan blijven leven. Adoptie zou overwogen kunnen worden. Indien abortus om medische redenen wordt overwogen, moet niet onderschat worden wat de gezondheidszorg kan betekenen en in de toekomst kan betekenen. Een abortus verhoogt de kans op directe medische complicaties. Er zijn er meerdere technieken om een vrucht af te drijven zoals zuigcurettage). Afhankelijk van de gekozen techniek loopt de moeder ook een zeker risico.Abortus verhoogt in mindere mate de kans op latere medische complicaties bij de moeder indien ze opnieuw zwanger wordt zoals bij een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en mogelijk miskramen. Als de moeder onvrijwillig zwanger is geworden zoals bij verkrachting - kan dit niet gelden als rechtvaardiging voor het laten doden van het ongeboren leven. Abortus toestaan wekt de indruk dat dit een vorm van anti-conceptie is ondanks de medische complicaties en dat moet ten alle tijde worden voorkomen. Abortus toestaan is immoreel en zet indirect ook de deur open voor inhumane handelingen zoals euthanasie, de doodstraf. Ook in andere landen word abortus misbruikt als instrument voor gezinsplanning.

Welk mens heeft in wiens naam het recht om een medemens te vermoorden!

Wie bepaald dat abortus wel mag bij 24 weken? Bij 25 weken? Waarom niet bij 30 weken? Waarom niet bij 7 weken? Elke grens zegt al genoeg: niet doen. Abortus wordt niet/ deels gefinancierd door anderen ( verzekerden / de samenleving). Het is niet rechtvaardig als de tegenstanders van abortus en zij die voor de rechten van het ongeboren leven opkomen moeten mee betalen aan de regelrechte moord op het ongeboren leven.(abortus waarvoor gekozen na verkrachting e.d. daargelaten? Veelal zijn het jongeren die voor de keuze staan om de zwangerschap moedwillig af te breken. Juist omdat ze echter nog zo jong zijn en denk aan jongeren onder de 18, is het onmogelijk om hun handelen te overzien en de praktijk leert dat de meeste van hen later berouw hebben van hun beslissing die nooit meer goed gemaakt kan worden. Stel je eens voor dat je eigen moeder jou had weg laten halen. Had je dit kunnen begrijpen? Had je dit gewild?

Armoede of niet kunnen zorgen voor een kind?

Er zijn vaak wel oplossingen om armlastige ouders te ondersteunen. Ik denk dat er weinig tot geen ouders zijn in ons land, met sociaal zekerheidsstelsel, die zich geen kind kunnen veroorloven.

Abortus gaat in tegen de ideeën van vrijwel alle levensovertuigingen en religies op een paar uitzonderingen na.

Argumenten voor ABORTUS?

Reageren? plaats uw reactie onder dit bericht!

word vervolgd >>>> binnen kort meer info op het forum
To be respected >>>> more info and full pro life docu. on LNW forum

roosje Liefdenetwerk International Pro Life


Wat doen wij voor de bescherming van het ongeboren kind ?


Feiten

In Europa zijn in 2008 bijna drie miljoen abortussen uitgevoerd, wat neerkomt op een jaarlijkse stijging van het aantal abortussen met 71.000 sinds 1998. ,,Abortus is de hoofdoorzaak van sterfte in Europa, die dramatische sociale en demografische gevolgen zal krijgen.

In 2009 hebben 18.870 vrouwen in België een abortus laten uitvoeren. Dat zijn er 275 meer dan het jaar voordien.

Uit het laatste rapport van de Abortuscommissie blijkt dat het aantal zwangerschapsonderbrekingen in vijf jaar met 2.800 is gestegen.

In 2009 werden twee abortussen gepleegd wegens incest en 68 wegens verkrachting. In 79 gevallen was de zwangere vrouw tussen 12 en 14 jaar oud. Drie van hen waren twaalf.

Acht abortussen op tien werden uitgevoerd in een centrum voor gezinsplanning. Een kwart van de zwangerschapsonderbrekingen vond plaats in Brussel, 15 procent in Antwerpen.

In 2008 lieten negen (8.9) op de duizend vrouwen in de vruchtbare levensjaren (15 tot en met 44 jaar) een abortus plegen. In totaal waren het er 32.983. Het aantal zwangerschapsafbrekingen per jaar is sinds 2002 constant. In 1990 werd het laagste abortuscijfer gemeten sinds de registratie: 5,2 per 1.000 vrouwen lieten toen hun zwangerschap afbreken.

Overtijdsbehandelingen

Van de 32.983 abortussen waren 7.276 overtijdbehandelingen (22,1%). Dit zijn zwangerschapsafbrekingen die zijn uitgevoerd binnen een termijn van 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie.

Abortuskliniek

Slechts 6% (2.059) van alle zwangerschapsafbrekingen in 2008 is uitgevoerd in een ziekenhuis. De abortusklinieken nemen samen 94% van de abortushulpverlening voor hun rekening (30.924 behandelingen).

Toestroom uit het buitenland

Van de 32.983 zwangerschapsafbrekingen zijn er 4.436 (13,4%) uitgevoerd bij vrouwen die niet in Nederland wonen op het moment van de behandeling. De toestroom uit het buitenland is de laatste jaren ongeveer gelijk. Er zijn 28.470 zwangerschappen afgebroken bij vrouwen die in Nederland wonen.

Vaker abortus

In een derde van de gevallen betrof het vrouwen die al vaker een abortus hebben ondergaan. Bij vrouwen met een Afrikaanse of Antilliaanse achtergrond heeft meer dan de helft al eerder een abortus gehad.

Abortussen onder tienermeisjes

In 2007 ondergingen gemiddeld zeven op de duizend meisjes een abortus, in 2008 lag dat aantal iets lager.

De Rutgers Nisso Groep voert het onderzoek naar het aantal abortussen al jaren uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.


(Word vervolgd )


9 09 2011

Stan Rams


Tags

Foetus Abortus Feiten
Schokkerende foto abortus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Playing The Piano

Free Lance Nederland

freelance nederland gratis inschrijven zzpers en freelanceopdrachtgevers

Freelance.nl is de grootste website voor zelfstandige ZZP-ers/ondernemers en werkzoekenden. Plaats gratis uw profiel /bedrijf

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Ali in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" trots poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, jolijke Bartjes en Dik Troms, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar helaas geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B naast een Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto-simulatie geeft aan hoe schitterend mooi Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Geert Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Beamoslima en zo een geweldig mooie blauwe moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim tweeënhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Op de vlakte die is overgebleven zal binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Het is bekend dat de Aldi er komt. Aan invulling van de overige winkels en bovenwoningen wordt nog gewerkt.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank