vrijdag 14 oktober 2011

Bonussen moeten worden besteed aan werkgelegenheidBeste bezoekers

Het gaat wel heel erg goed met Nederland, ook dit jaar werden weer honderden miljoenen uitgekeerd aan politici, topambtenaren en directeuren en zelfs aan mensen die moesten vertrekken omdat ze vreselijk slecht werk presteerden.

Kort geleden werd om maar eens een voorbeeld te geven een zeer fors bedrag aan oprotpremie uitgekeerd aan een ziekenhuisdirecteur van een ziekenhuis waar heel veel mensen a.g.v. wanbeleid en ernstige nalatigheid zijn komen te overlijden en waar ruim 90 landgenoten ernstig ziek werden doordat de directie en het bestuur niet de juiste stappen ondernamen om het " bacterieel" gevaar te bezweren en men er voor koos om alles liever " zelf op te lossen" en in de doofpot te willen stoppen. Gelukkig waren er mensen van buitenaf..die deze directie er toe hebben gedwongen om met de feiten voor de dag te komen en als dat niet het geval was geweest waren er wellicht nog vele honderden mensen meer komen te overlijden.

Het mag toch echt niet zo zijn in een sociaal en rechtvaardig Nederland dat mensen die ontoelaatbare fouten maken ook nog eens honderdduizenden euros incasseren aan een gouden handdruk? en dan ook nog worden weggepromoveerd? en dat terwijl tienduizenden  zieke landgenoten op wachtlijsten staan.

Elke arbeider die niet goed zijn best doet of vreselijke fouten maakt krijgt zeer beslist geen loonsverhoging, en word doorgaans op staande voet ontslagen.

Alleen al dit voorbeeld geeft aan dat er in Nederland behoorlijk wat niet aan de haak is, zoals de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening en op de cultuur en op alle mensen met een modaal en lager inkomen zoals ouderen met een pensioentje of een kleine uitkering.

Alle topinkomens gingen er in Nederland op vooruit...maar nu blijkt dat de rekenkamers een foutje hebben gemaakt en wel een grote rekenfout want zo blijkt dat nog geen 3 procent van de Nederlandse bevolking en wel de rechtse elite profiteert van de welvaart en 97 procent van de bevolking behoorlijk moet inleveren.

Honderdduizenden mensen zonder werk die willen werken, en allen die moeten rondkomen van een laag inkomen, uitkering, studiebeurs, klein pensioen, hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen gezien de enorme stijging van de kosten van het levensonderhoud.

Het zal duidelijk zijn dat de overheid de bezuinigingen moet terugdraaien en dat topinkomens nu eens gaan inleveren door o.a. het afschaffen van bonussen en extraatjes, loonverlaging, fors en minstens 80 procent te bezuinigen op het Koningshuis, en het afschaffen van de kinderbijslag voor de rijken en er zijn legio uitgaves waarop best mag worden ingeleverd zodat de miljarden die hiermee vrijkomen kunnen worden aangewend voor het scheppen van banen en het tegengaan van de kloof tussen arm en rijk.

Vrijwel alle politici zijn multimiljonair.. het valt echt niet goed te praten dat juist deze mensen niets inleveren en er zelfs voor gezorgd hebben dat ze nog meer gaan verdienen en de miljarden verkeerd worden besteed en verspild.

"Achterkamertjes politiek of een rechtse elite dictatuur" , aan geen van beiden heeft Nederland baat bij want dat leid alleen maar tot nog meer economische en sociale neergang en de afbraak van de basis van de democratie.

Er moeten zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen komen en dat kan alleen als de kiezers inzien dat het huidige beleid het land niet ten goede komt en de overheid een beleid voert dat niet in overeenstemming is met de wens van de meerderheid van alle stemgerechtigden. Wie de verkiezingsprogramma''s goed bekijkt zal zien dat de partijen ernstig afwijken van hetgeen zij tijdens de verkiezingen beloofd hebben en aldus moet dit worden aangepakt door alle burgers en afdelingen in het land.

Politieke partijen dienen te worden vertegenwoordigd door mensen die de wil van de mensen die op hen hebben gestemd omzetten in concreet beleid. Zodra er geen oppositie meer is, en partijen zo verdeeld zijn dat ze nergens meer toe komen dan onderling ruzie maken , zal de huidige rechtse coalitie kunnen doorgaan met het afbreken van de de sociale en humane fundamenten van de Staat daarom zullen er nieuwe partijen moeten komen die worden vertegenwoordigd door mensen die met wijsheid en met liefde voor het land en de burgers Nederland zullen leiden zodat de kloof tussen de burger en politiek word opgeheven en de welvaart rechtvaardig en goed word besteed.

Elk initiatief, van welke burger dan ook is nu van levensbelang want steeds nog hebben wij burgers het recht van vrije meningsuiting en mogen wij onze stem laten horen, en het maakt niet uit wie je bent en voor wie of voor welk beleid je stemt, iedereen heeft het volste recht van spreken en moet gehoord worden.
Nu kan dat nog maar als het zo door gaat zal dat recht aan alle Nederlanders worden ontnomen.


Ik wil dan ook iedereen vragen zich goed bewust te worden van de ontwikkelingen in het land en de politiek die er toe leiden dat het recht op de vrije meningsuiting stapje voor stapje door de machthebbers word afgebroken en als wij burgers er niets aan doen het goede oude Nederland dreigt te hervormen naar een rechtse elite dictatuur.

Daarom mensen, kom samen en  verenig u in nieuwe partijen, en dat geld voor alle mensen uit alle culturen die Nederland rijk is zodat Uw stem eindelijk goed vertegenwoordigd word in de politiek.

Bonussen polls?

Het is een druppel op de gloeiende plaat maar zodra er steeds meer mensen komen die hun stem laten horen zullen de druppels een golf en een frisse verhelderende zee gaan worden die Nederland reinigt van alle negatieve elementen en uitbuiters die nu het land teisteren.

Weg met de bonussen

Ik kan een eindeloze reeks van politici opnoemen die elk jaar honderdduizenden euro s incasseren aan bonus en extraatjes zowel in Nederland en in het buitenland De grote meerderheid wil dat helemaal niet..

Ook in Amerika zijn er zelfs meer dan 350 miljoen mensen die willen dat de bonussen worden afgeschaft en het geld ten goed komt aan werkgelegenheid en een betaalbare zorg en dat niet alleen gezien de crisis maar omdat de mensen daar echt behoefte aan hebben en zij de kloof tussen rijk en arm die ontoelaatbaar groot is willen overbruggen opdat eenieder zijn rechten en kansen krijgt  om een goede toekomst op te bouwen..

Laat je stem horen, kom samen en organiseer je eigen partij, roep mensen en iedereen op om ons prachtige Nederland met al haar schatten en rijkdommen er weer helemaal bovenop te helpen en de democratie in ere te herstellen.


Poll?

Als u een Linkedin Profiel heeft Stem hieronder mee!!! en anders stemt in
de rechterkolom van deze blog rechtsboven dus ..en ja het zal geen surprise
zijn als blijkt dat 97 procent ja klikt en het me me eens is dank je de koekoek
goede morgen...!

En Toch!!!!geloof ik wel dat elke actie hoe klein of onbenullig deze ook
mag lijken op de duur wel een effect heeft .. en alle kleine beetjes helpen
en maken velen..Laat het u allen goed gaan.

GB

Stan Rams


Tags

Ingezonden aan de juich muur .

Kies voor een sociaal en rechtvaardig Nederland ,Stem tegen bonus en extraatjes voor topambtenaren dictators.De welvaart in Nederland moet gelijk worden verdeeld
Stem voor een sociaal humaan en welvarend Nederland De overheid moet banen scheppen en geen miljarden verkwisten aan bonus en extraatjes. Nederland Herleef Nederland Hervorm Nederland Verenigd U Lang leve het Volk Het recht op vrije meningsuiting zal in ere gehouden worden. Kies voor de universele verklaring van de rechten van de mensen want iedereen heeft dezelfde rechten.Weg met de hoge huren, dure levensmiddelen,weg met de peperdure belastingen.WEg Met de deurwaarders en de woekerrentes, weg met de plaag kakkerlakken die het Volk teisteren. Weg met beurs-fraudeurs,weg met de leenheren,weg met de peperdure leningen,weg met alles dat ons burgers schade berokkend. Leve de eenheid
Het Recht Liefde en Vrede het goede al het kwade overwinnen want de vrije wil van het Volk is sterker dan de macht van de dictators.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Playing The Piano

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Vuiton Ali. en wat is ze lekker vrij in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" om nu eens blij te kunnen poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, Dik Troms, en Pietjes Puk, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar als het aan Wilders ligt geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B en een sjieke Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto geeft aan hoe schitterend Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Bea- naast zo een geweldig mooie blauwe soesjesberg moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons door de sloop voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi ander appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim twee├źnhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Ook bleken er vele tientallen mensen erg en heel erg overspannen en ziek te zijn geworden agv de gedwongen verhuizing en de sloop. Helaas zijn er ook mensen overleden agv zelfmoord omdat zij to in het diepst van hun ziel werden geplaagd en gekweld door de woningbouwvereniging die geen enkel gevoel en begrip toonde voor hen die zo verknocht waren aan hun huisje en het gedwongen vertrek niet konden verwerken en dan ook geen enkele bijstand of hulp kregen van de Gemeente.

Op de vlakte die is overgebleven zou binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart moeten verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Van al die mooie plannen is echter niks terrecht gekomen wegens het vreselijke slechte beleid annex wanbeleid van de cultuurvernietigende en door en door corrupte Gemeenteraad van Heerlen.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank