zondag 21 november 2010

Weersvoorspelling van 13 januari 2012
Beste bezoekers,

Als we het als mensen al niet moeilijk genoeg hebben op Moeder Aarde, nou in hemelsnaam, nou komt daar ook nog eens een scenario bij van een zondvloed? die de aarde zou teisteren op een dag als vrijdag 13 januari in het jaar 2012 zoals op bovenstaande video te zien is.

Met droge voeten , veilig en wel surfend over het internet achter de computer
in mijn 3 hoog appartement van het door storm, storm en bliksem getroffen Limburgs Polderland ontdekte ik "Site Pal", dat is software die het mogelijk maakt een virtuele presentatie te maken voor je website.

De clip kwam tot stand dmv "Site-pal", "Replay-Video" en "You tube". De clip zelf maakte ik met Site Pal. Ik heb hem opgenomen met "Replay Video" waarmee je alles wat op je beeldscherm verschijnt als video of foto kunt vastleggen ,en dat is dan ideaal voor bv software handleidingen en overige instructies, en vervolgens heb ik de clip op You Tube gezet en op Face Book en automatisch naar andere sociale media.

Site Pal maakt het mogelijk je eigen presentatie ,tv, cultuur, video of nieuwsdienst te regisseren en natuurlijk nog veel meer.. gebruik makend van virtuele presentators en presentatrices die jouw teksten automatisch vertalen in gesproken tekst, met een keuze uit diverse talen,accenten achtergronden etc.

Naar gelang kun je in het programma de nieuwslezer of nieuwslezeres bij de door jou gekozen tekst gevoelens laten tonen en deze vrolijk, depressief, nadenkend, gelukkig, minachtend of zelfs boos laten kijken.

Het programma is leerzaam want als je dezelfde "tekst" eenmaal laat lezen en presenteren door een ander ingebouwd "3d poppetje" of foto-animatie, ontdek je al gauw dat elke personage tekst op een geheel andere wijze "leest" en dat daardoor de boodschap anders overkomt. Een wel of niet leuke of minder vrolijke tekst kan in deze cynisch, hilarisch,opbeurend, minachtend, hartverwarmend en liefdevol overkomen dus maakt dit je bewust van de verscheidenheid in " hoe en met welk een vaak afgevlakte en geregisseerde emotie(s) nieuwslezers en presentatrices "nieuws" of andere informatie gekleurd of verkleurd de wereld in slingeren"

Stanvideo clips met poezie? ,liedjes, nieuws ect? ik ga niet teveel verklappen maar ik barst weer van de ideetjes en ben enthousiast over de techniek en software die echter wel de nodige tijd vergt en natuurlijk zijn er voor een creatieveling als mij heel wat activiteiten waar ik mijn tijd meer dan goed voor gebruik zoals schilderen, dichten, musiceren en dus combineer ik de internet techniek lekker creatief met mijn muziek en kunst.

Wereldrecord Twitteren?

RSS is een toepassing die het mogelijk maakt nieuws op je beeldscherm te laden en in je mailbox te ontvangen zonder je met email in te schrijven via een website en dat is erg handig enkost niets. RSS zal de komende jaren het Europees Internet gaan veroveren en je ziet dan ook steeds meer RSS icons verschijnen,surfend op de Europese sites.

Automatisch twitteren via RSS

Via een programma als "Twitterfeed", kan je nieuws van bv Het Parool, Nos Journaal,BNN, MTV etc via RSS, automatisch in de vorm van tweets in je twitter later verschijnen of presenteren op je website, Facebook en andere sociale media.

En voor de mensen die denken dat ik de hele dag twitter? neen hoor, ik twitter niets , af en toe een zelf ingetypte tweet,dat wel, maar de overige honderden tweets per dag verschijnen dus via "RSS en twitterfeed" volledig automatisch! in mijn twitter en inmiddels zijn dat al meer dan 50 000 tweets, en dat is wel even zo goed als een wereldrecord.

Zo goed als duidelijk is dat sinds de komst va het internet en het het steeds groeiend aantal nieuwsdiensten en internet-technieken, meer informatie beschikbaar is dan ooit... in de geschiedenis van de mensheid en je kunt je dan ook afvragen hoe en op welk een wijze dat de mensheid ten goede komt.Uiteindelijk gaat het wel om de boodschap, het nut ervan en niet om de hoeveelheid.

Mijn twitter? word in deze overspoeld door een twitter-tsunami aan nieuws uit honderden internationale nieuwsbronnen waar ik gelukkig geen natte voeten aan over hou. Anders dan in de "virtuele wereld" word de mensheid helaas geplaagd door aardbevingen, orkanen, overstromingen en natuurrampen die vele mensen het leven kosten.

Klimaat

In welk klimaat leven we nu eigenlijk? Klopt het weer nog wel? Nee, alles is door elkaar en je weet tegenwoordig niet wat je te wachten staat,niets is zeker,behalve dat niets ook echt zeker is in dit leven, en zelfs het feit dat "niets zeker is in het leven" zeker is, snapt U? Welke zekerheden heeft een mens dan: dat we allemaal geboren zijn ,leven en eens zullen vergaan tot stof, en geen levend wezen weet waar de "ziel" van mens, plant of dier nou precies heen zal gaan.

Na de forse regens en stormen die Limburg en delen van het land en andere landen recent hebben getroffen is het een goede tijd voor bezinning.
Besef hoe blij en gelukkig een mens mag zijn in zijn woning, en dat alles er nog staat, veilig en wel. Hoe dankbaar kan een mens zijn dat je woning niet van de een op de andere dag word verzwolgen door een kolkende ziedende massa water en modder waarin alles word meegesleurd dat je lief en dierbaar is.

Tienduizenden mensen werden in Amerika getroffen door de orkaan Katrina en
verloren van de een op de andere dag hun huis en al hun bezittingen.
Katrina was de derde grootste orkaan van het Atlantische orkaanseizoen in 2005
en de op een na sterkste orkaan in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Watersnoodramp 1953 Nederland.

De watersnoodramp van 1953, De Beatrixvloed of de Sint Ignatiusvloed, voltrok zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Springtij en een noordwesterstorm stuwden het water in de trechtervormige Noordzee op tot recordhoogtes.

In korte tijd overstroomde een groot deel van Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden en verdronken 1800 mensen en heel veel dieren; 100.000 mensen verloren hun huis en alle bezittingen. In Engeland, België, en Duitsland vonden overstromingen plaats en vielen honderden slachtoffers. Op zee verloren bij schipbreuken velen het leven.

In de Ardennen liet de storm een sneeuwlaag van twee meter achter. De Ramp van 53' veroorzaakte een enorme verlies aan mensenlevens en grote schade aan de veestapel en gebouwen. Nederland herdenkt op 1 februari de slachtoffers.

Tsunami

Het is een Japanse samenstelling van tsu ('haven') en nami ('hoge golf').'vloedgolf' is een ruimer begrip maar wanneer een energierijke TSUNAMI ondiep water bereikt en het land op loopt, sleurt het water alles mee, met dramatische gevolgen voor de kustbewoners. Een Tsunami vloedgolf uit de zee die de kuststrook onverwacht geheel overspoelt, word vaak veroorzaakt word door een zeebeving.

In de vroege ochtend van de 26ste december 2004 (Tweede Kerstdag) vond een zeebeving plaats in de Indische Oceaan waardoor een deel van de zeebodem omhoog werd gedrukt. Door deze beweging werden honderden kubieke liters van het bovenliggende wateroppervlak verplaatst, waardoor een grote tsunami werd gecreëerd die zich in golven verspreidden in alle richtingen over de Indische Oceaan.

Op Hawaii maakten wetenschappers van het Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) bekend dat er een schok geconstateerd was in de Indische Oceaan met een episch centrum in de buurt van het Indonesische eiland Sumatra met een beving van maar liefst 8.5 op de schaal van Richter.

De enorme golven van de tsunami bereikten de kust van het Indonesiche eiland Sumatra en vooral Atjeh krijgt in enkele seconden de volle laag. In enkele minuten vernietingen golven meer dan 20 meter hoog hele steden en dorpen en ook worden de Indische eiland groepen Andaman en Nicobar van het een op het andere moment verwoest door allesverslindende watermassa's.

5 januari 2005

Een hevige naschok treft woensdag 5 januari Atjeh met een kracht van 5.1 op de schaal van Richter. Hulpverlening wordt extra bemoeilijkt door zware regenval en voortdurende logistieke problemen. De kans op besmettelijke ziektes wordt met de uur groter.

In Europa wordt vrijwel overal om 12.00 uur 's middag 3 minuten stilte gehouden ter herdenking van de slachtoffers. Overal gaven mensen massaal gehoor aan deze oproep. Het aantal slachtoffers bedroeg ruim 170 000 mensen.

De zondvloed?

2012? raast dan "Armagedon": ,de allerzwaarste orkaan aller tijden over de wereld die samen met een mega tsunami grote gebieden van de aarde doet overstromen?.

Het water komt, dat merkt iedereen en het smelten van de poolkappen is een feit
als gevolg van de globale opwarming van de aarde. De massa smeltwater zal de aarde echter reinigen..zo werkt de natuur nu eenmaal. Als er steeds meer water en dan heb je het over honderden miljarden kubieke meters,zal dat het beeld van de aarde drastisch wijzigen.

Als de mensheid net verstandig word. 900 miljoen mensen dakloos? Miljoenen mensen verdronken,en grote delen van de wereld overspoeld? De zon is verduisterd, overdag is het leven ondraaglijk met temperaturen van 50 tot 70 graden en s nachts vriest het tot min 60 graden. Wat staat de mensheid te wachten?

Door de alsmaar toenemende uitstoot van co2, en verdergaande vervuiling van de aarde en de atmosfeer is het zogenaamde broeikasteffect en een globale opwarming van de aarde ontstaan,waardoor het poolijs gaat smelten. Uiteindelijk zal de massa water de zeespiegel doen stijgen en zullen bepaalde beneden de zeespiegel liggende gebieden onder water komen te staan.Wetenschappers hebben kort geleden nog verklaard dat de gemiddelde stijging vooralsnog de eerste 25 jaren niet tot een geheel de wereld treffende watersnood- ramp zou leiden.

Klimatologische en planetaire veranderingen bewerkstelligen echter een natuurlijk proces van harmonisering waarbij over een langere periode de breuk, en anders gezegd de scheur in de ozonsfeer zich hersteld, met als gevolg dat de wereld bespaard blijft van een wisse ondergang door verbranding.

Maar wie zal het zeggen, ik ben geen klimatoloog, en zelfs de beste wetenschapper
heeft nog maar weinig kennis in de magistrale ecologische systemen van Moeder Aarde, maar een ding is zeker: de weergoden spelen hun eigen spel en met de natuur mag je niet spotten. Moeder aarde geeft haar schatten aan de mensheid maar slaat vroeg of laat, als de vervuiling en co2 uitstoot zo doorgaat, terug.

Welke wetenschapper kan in de toekomst kijken? en met het weer, weet zelfs de beste weerman niet met zekerheid wat er allemaal in de lucht hangt en uit de hemel op de aarde komt gevallen maar een ding is zeker en wel dat we met zijn allen ,en alle landen van de wereld behoedzamer,verstandiger en liefdevoller moeten leren omgaan met de natuur en met elkaar.

Stan Rams

Bookmark and Share 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Playing The Piano

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Ali in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" trots poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, jolijke Bartjes en Dik Troms, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar helaas geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B naast een Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto-simulatie geeft aan hoe schitterend mooi Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Geert Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Beamoslima en zo een geweldig mooie blauwe moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons door de sloop voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi ander appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim tweeënhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Ook bleken er vele tientallen mensen erg en heel erg overspannen en ziek te zijn geworden agv de gedwongen verhuizing en de sloop. Helaas zijn er ook mensen overleden agv zelfmoord omdat zij to in het diepst van hun ziel werden geplaagd en gekweld door de woningbouwvereniging die geen enkel gevoel en begrip toonde voor hen die zo verknocht waren aan hun huisje en het gedwongen vertrek niet konden verwerken en dan ook geen enkele bijstand of hulp kregen van de Gemeente.

Op de vlakte die is overgebleven zou binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart moeten verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Van al die mooie plannen is echter niks terrecht gekomen wegens het vreselijke slechte beleid annex wanbeleid van de cultuurvernietigende en door en door corrupte Gemeenteraad van Heerlen.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank