vrijdag 11 juni 2010

Een goede Volkspartij?


De Nederlandse Politiek moet veranderen.

Politiek,verkiezingen, het is me wat, maar wat is politiek, wie zijn die fractie lijders nou, en de mensen die zij zouden vertegenwoordigen? en wat willen ze nou echt? en wat doen ze in de praktijk? en waar leid dat alles toe? Vaak komt er van al die mooie woorden en beloftes ook niet veel terecht en dat hebben we wel gezien en niet alleen de laatste jaren onder Balkenende.

Het is steeds weer hetzelfde liedje en de kloof tussen rijk en arm, burger en politiek word steeds groter net als de verdeeldheid in Nederland veroorzaakt door een selecte kliek elite die in facto Nederland bestuurd en beheerst en niet de mensen die hiervoor op democratische weg gekozen zijn.

Helaas is het zo dat burgers stem word wel geteld maar niet gehoord word en er vrijwel niets mee gedaan word en de heren politici toch maar doen wat ze willen.

Ik en wij en u allen en zij die dit lezen zijn de burgers van het land, en hoe denken en voelen wij nou in de dagelijkse praktijk van het leven. Wat maken we mee en wat leren we hieruit? Hoe denk U, en ik over belangrijke zaken zoals werkgelegenheid, veiligheid, de zorg, onderwijs,justitie, verkeersproblematiek en files, de vergrijzing, doorwerken na je 65ste, hypotheek en rente en zoveel meer onderwerpen en problemen die vragen om adequate oplossingen door middel van een krachtig en rechtvaardig solide beleid.

Ik wil een begin maken met het Partij Programma als basis van de nieuwe partij die over enkele jaren mee gaat doen aan de verkiezingen tenminste als er genoeg mensen bijkomen en middelen bijeenkomen om deze partij vorm te geven.

Basis van een solide Volks Partij


Een glashelder en sterk programma dat de oplossingen bied waar Nederland zo zeer behoefte aan heeft en niet alleen in tijden van crisis maar een goed doordacht, krachtig programma dat ook als het beter gaat met de economie een solide basis vormt voor een goede toekomst, het welzijn en een grotere welvaart van Nederland.

Een partij die precies en duidelijkheid geeft over wat zij wil en hoe zij dat wil realiseren en kan aantonen en bewijzen dat het beleid zal slagen.

Een partij die niet alleen van alles belooft maar haar beloftes waarmaakt door te doen wat zij belooft te doen.

Een partij die de stem van de kiezers vertegenwoordigt op een wijze dat daar geen enkel misverstand over kan ontstaan. Een glasheldere partij die duidelijk zegt wat zij wil en er geen doekjes om heen draait.

Een partij die de taal spreekt die iedereen kan verstaan uit welk land je ook mag komen.

Een partij die gefundeerd is door de universele verklaring van de rechten van de mens.

Een partij van vrede en recht, die een einde wil maken aan het grote onrecht in de samenleving, de oneerlijke verdeling van belastinggelden, de scheiding tussen arm en rijk, politiek en burger, en die een grondig einde wil maken aan de klasse-justitie en de wantoestanden bij het Openbaar Ministerie.

Een partij die boeven bestraft en mensen die goed hun best doen beloond, en niet anders om. Een partij die geen politiestaat wil maar er wel voor zorgt dat iedere burger door de politie word beschermd tegen mensen die de wet overtreden.

Een partij die slachtoffers helpt en zo goed als kan compenseert en daders van misdrijven alle schade laat betalen!

Een partij die mensen helpt aan een echte baan en een zekere toekomst en mensen niet als cijfers behandeld maar als mens en echte kansen bied door een veel beter georganiseerd onderwijs en het scheppen van echte en geen nep of re-integratie banen die niet lijden tot een vaste aanstelling.

Een partij die ervoor zorgt dat niemand in Nederland nog zonder werk komt te zitten en van een uitkering afhankelijk word.

Een partij die meest kwetsbare mensen beschermd en goed zorgt voor de jeugd de ouderen en de zieke medemensen.

Een partij die een grondig einde maakt aan bureaucratie en slechte en oneerlijke regel en wetgeving zodat de samenleving daar niet meer onder hoeft te lijden.

Een partij die Nederland dient en de enorme welvaart van Nederland goed aanwend voor de mensen die In Nederland leven en geen kapitalen wegsmijt aan onzinnige
projecten.

Een partij die zorgt dat Nederland een mooi veilig en goed land wordt voor iedere burger om te leven en te ademen en die een einde maakt aan de vervuiling en verpesting van het groen zoals dat nu het geval is.

Een partij die ervoor zorgt dat iedereen na zijn pensionering op zijn 65ste een goed verzorgde oude dag tegemoet mag zien.

Een partij die zich niet schuldig maakt aan het meedoen aan illegale oorlogen als slaaf van een ander land.

Een partij voor iedereen , jong en oud, die geen onderscheid maakt op basis van ras, geloof,afkomst, status, sekse, seksuele voorkeur, een partij die mensen
en de samenleving naar eer en geweten en met hart en ziel dient en zich niet schuldig maakt aan zelfverrijking ,kiezersbedrog en discriminatie van wie dan ook.

Een democratische volkspartij die garant staat voor een welvarend en goed Nederland voor iedereen door de welvaart eerlijk te verdelen waardoor er minstens 800 000 banen bijkomen.

Een partij die ervoor zorgt dat de energieprijzen fors om laag kunnen net als de huren en een goede zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk is, en er een einde komt aan peperdure medicijnen,topsalarissen, bonussen aan bankdirecteuren en politici, en de uitbuiting van de burgers.

Een partij van recht, welvaart,wijsheid, welzijn en vrede.

Interesse?

In de komende publicaties zal ik al deze punten toelichten ,uitleggen en verklaren.

Lees het volgende week in Stan Column

Stan Rams

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Playing The Piano

Free Lance Nederland

freelance nederland gratis inschrijven zzpers en freelanceopdrachtgevers

Freelance.nl is de grootste website voor zelfstandige ZZP-ers/ondernemers en werkzoekenden. Plaats gratis uw profiel /bedrijf

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Ali in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" trots poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, jolijke Bartjes en Dik Troms, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar helaas geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B naast een Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto-simulatie geeft aan hoe schitterend mooi Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Geert Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Beamoslima en zo een geweldig mooie blauwe moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim twee├źnhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Op de vlakte die is overgebleven zal binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Het is bekend dat de Aldi er komt. Aan invulling van de overige winkels en bovenwoningen wordt nog gewerkt.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank