woensdag 2 juni 2010

Leven en Kunst


Kunst & Levenservaringen

Als je eenmaal de vijftig bent gepasseerd, of een eerder jaartal, en met leeftijdsgenoten praat over je leven ontdek je al snel dat naarmate men ouder en vaak ook nog wijzer word, men vaak eenzelfde leuke en onvergetelijk mooie en dierbare ervaringen koestert maar tevens wel minder leuke en soms ook heel erg minder prettige en pijnlijke ervaringen heen is moeten gaan.

"Ik moet niet aan de tandarts en aan de kaakchirurg denken, auw wat deed die kies pijn!!!!en wat ben ik blij dat ik daar van verlost ben" in het Heerlens Atrium!

Atrium bedankt, en ik heb het destijds meer dan eenmaal gezegd tegen iedereen op de OK "jullie zijn engelen!"

Helaas zijn er nog wel heel wat meer dan 12 ambachten en 13 ongelukken in mijn leven geweest die flink pijn deden maar ik de opsomming hiervan niet vermelden en mijn verleden leed besparen.

Het leven spaart uiteindelijk geen een mens en de vraag is maar hoe we als kwetsbaar en breekbaar dan door de pijnlijke ervaringen heen komen zoals het verlies van een dierbare en waar en hoe we de kracht hoop en moed vinden om door te gaan als we worden getroffen door tegenslagen zoals geweld, ziekte, eenzaamheid en het verlies van je baan.

Een goed geloof is wel een sterk fundament en zo is mijn ervaring hebben mijn ouders mij dat gelukkig wel meegegeven. Moeder zei altijd" bid ,vertrouw en met goede moed doorgaan".

Mijn vader Constant Rams was een rechtschapen en spirituele man die op zijn oude dag meer dan ook verdiend de Zilveren Pelikaan van de KVK kreeg en een hoge koninklijke onderscheiding voor onder meer zijn bijdrage aan de Limburgse economie als oprichter van de technische dienst van Vroom en Dreesmann Heerlen en Maastricht, waar hij meer dan 57 jaar achtereen voor heeft gewerkt.

Ja! ik mag echt dankbaar zijn dat ik zulk een goede ouders heb gehad wiens
opvoeding, normen en waarden mij meegegeven mij zeer goed hebben geholpen door de meer zwaardere beproevingen van het leven te komen.


Stan levenslijn.

Enige tijd geleden maakte ik een levenslijn met leuke en minder prettige ervaringen vanaf mijn geboorte tot heden en die had ik met alle hoogtepunten en dieptepunten op deze blog gepubliceerd zoals bijzonder mooie optredens waaronder op de Heerlense "Kerst Inn", Theater Heerlen, het beregezellige kleinkunst
theater Lexor, maar ook helaas enkele ongelukken, mishandelingen en behandelingen door een arts, nood-arts en of operatie in het Atrium ziekenhuis en die pijnlijke ervaringen heb ik dan toch maar liever maar weglaten.

Ik dacht "wie zit nu te wachten op tragische verhalen en traumatische gebeurtenissen" in deze tijden van crisis en geldnood heeft vrijwel iedereen( behalve de meer bedeelden en elite wat geld betreft) wel wat over het leven te klagen en met geklaag is toch niemand echt geholpen als is een luisterend oor, begrip en een aanmoediging vaak wel verzachtend, dus zal ik maar niet klagen en lekker positief bezig zijn.

Sedert het verlies van mijn baan als gevolg van de reorganisatie bij het ABP in 1990 kon ik inderdaad nergens meer aan een baan komen want overal waar ik kwam zei men mij dat ik te oud was,en gezien de burn out en het overlijden van mijn vader waar ik heel erg door in meer dan een dip kwam , en het feit dat ik al een maand in de ziektewet zat kreeg ik nergens een kans, en ook niet bij een uitzendbureau en ook niet in een re-integratieproject want men zei dat ze daar geen geld voor hadden en ja wat moet een mens dan doen?

Ik ben toen eerst gaan schrijven en dichten speelde al langer gitaar en piano en ben gaan schilderen aangemoedigd en geholpen door een goede vriendin en kunst-docente die ik had leren kennen als finalist van een provinciaal poezie-festival, en zodoende ben ik steeds actief geweest met theater dichten piano en schilderen en schrijven en zette ik me doorgaans soms wat langer en soms ook incidenteel en trouwens al sedert 1978 in als vrijwilliger voor goede doelen en diverse stichtingen.

"Ja mijn broer en diens vrouw zeiden vroeger toen ik mijn baan verloor:"als er geen werk is kun je toch verdienstelijk en nuttig maken voor de samenleving" en dat heb ik dan ook helemaal d.m.v. het vrijwilligerswerk en in de wereld van kunst en muziek gedaan.

Kunstschatten

Na de slopende verhuizing van afgelopen jaar december heeft het enige tijd geduurd voordat mijn appartement enigszins op orde kwam en ik mijn toch wel aardig portfolio van 350 kunstwerken kon scannen en op internet publiceren en zo ook enkele tracks die ik heb gecomponeerd op mijn piano-keyboard en gitaar en cabaret liederen die nog op cassette bandjes stond.

Oude doos kunstschat

Al snuffelend in de kelder van mijn appartement trof ik pas geleden ook nog een bananen-doos met tekeningen, pers artikeltjes en handgeschreven dichtbundels die ik nog niet had gepubliceerd en daar zaten ook nog eens enkele prachtige aquarels en inkttekeningen bij van mijn broer Wim.

Expositie Wim Rams

Ter nagedachtenis en ter ere aan Wim die in 2000 plotseling is komen te overlijden aan de gevolgen van kanker te Kerkrade, voor familie en vrienden maar ook voor kunstliefhebbers die van psychedelische kunst houden ben ik gestart Wim's werken te publiceren, in eerste instantie op mijn web-albums en voor een later stadium een speciale Wim Rams Expositie website gepland.

Medische blunder vergissing arts.

Bij mijn broer werd in het Heerlens Atrium in 2000 kanker geconstateerd en wel in zeer ernstige mate nadat mijn broer al twee jaar bij zijn huisarts vergeefs had geklaagd dat hij zo ziek was, maar ze geloofden hem niet, pas toen Wim zo ziek was dat hij vrijwel geen adem meer kreeg en instortte werd hij met spoed naar het Atrium ziekenhuis gebracht waar een zogenaamde kijkoperatie plaatsvond.

De behandelende arts vertelde de familie dat Wim een vorm van kanker had en deze over zijn gehele lichaam was uitgezaaid, en dat er "verdere behandeling" in de vorm van chemotherapie noodzakelijk was maar een echt behandelplan had hij nog niet en over de gehele situatie omtrent de ernst en de mate van de ziekte werd uiterst vaag gedaan.

Een week later kreeg de familie plotsklaps te horen dat Wim uit het ziekenhuis weg moest.Een week later is toen mijn broer in zijn woning zonder dat er voor hulp en zorg was geregeld door de arts, behalve dan een berg aan medicijnen en een gezinsverpakking "pufjes" om adem te krijgen, ingestort

Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis te Kerkrade vervoerd waar hij enige uren later kwam te overlijden aan de gevolgen van door het gehele lichaam uitgezaaide Kanker en,zeer waarschijnlijk ook door een verkeerde toepassing en combinatie van spuit en medicijnen.

Deze gang van zaken was ronduit traumatiserend en in de fase van rouw heeft geen van de leden van de familie deze gang van zaken in het Atrium nader kunnen onderzoeken of te weten te komen wat er nu precies is "misgegaan" want zoals het gegaan is kan er wel degelijk gesproken worden van op zijn minst een uitermate trieste en niet gebruikelijke gang van zaken!

Kort daarop heb ik in het voormalig Heerlens cafe "Het Duuvelke" samen met de vaste bezoekers van deze gelegenheid een hulp actie georganiseerd voor eenieder die met de ziekte kanker te maken krijgt in het kader van de actie mensen helpen mensen van Omroep L-een,( Via tv werd daarvoor opgeroepen door Peter Kiewit van L-een) ten behoeve van het "Toon Hermans Huis", dat niet alleen een luisterend oor, advies en kunstzinnige afleiding bied aan mensen met kanker maar tevens de nabestaanden zo goed mogelijk opvangt en begeleid.

Ik kondigde deze actie live via de Radio aan in "Balkon van Limburg" en deed een dringende oproep om vooral te helpen omdat er veel mensen in Nederland aan de ziekte kanker leiden en weinig of geen opvang zoals mijn broer kregen. In Limburg krijgt zelfs een op de vier mensen te maken met de ziekte kanker.

Tijdens de actie traden een aantal muziek vrienden op waaronder de tenor zanger,gitarist en drummer Maarten Driessen uit Heerlen, en een jongeren sessie-band,en werd onder bezielende leiding van de kastelein Dolf vd Homburgh een 2de hands en curiosa veiling gehouden. Tijdens het hoogtepunt van de avond ging een prachtig a 2 kunstwerk van mijn broer voor 500 gulden van de hand ten behoeve van het Toon Hermans Huis. De landelijke actie, geleid vanaf het vrijthof te Maastricht, bracht samen met de opbrengst in Heerlen vele miljoenen op en werd een zeer groot succes.

Pas enkele jaren later kon wegens vertraging en lastige regels in de gemeenteraad van Heerlen eindelijk een Toon Hermans Huis en wel te Imstenrade gerealiseerd worden hetgeen zeer welkom was want een op de vier inwoners van de voormalige kolen-mijnstreken in de regio Heerlen lijd aan kanker of krijgt met de ziekte kanker te maken en daar was helaas tot dan vrijwel geen enkele opvang voor.

Expositie in het teken van humane samenleving en zorg.

Ik wil dan ook de expositie van mijn broers werken in het teken stellen van de hulp en zorg die ieder mens verdient te krijgen en daar recht op heeft, een menswaardige en humane behandeling en goede medische verzorging om welke ziekte het dan ook mag gaan, of je nu rijk bent of arm, bakker, uitkeringsgerechtigde of minister, en uit welk land of van welke religie je dan ook mag zijn ,iedereen verdient een goede liefdevolle medische zorg en geen mens verdient het om doodziek weggestuurd te worden uit een ziekenhuis en aan zijn of haar lot overgelaten te worden.

2010 Atrium

Atrium Heerlen is de afgelopen jaren enkele keren in het nieuws geweest met betrekking tot de zogenaamde ziekenhuis bacterie MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus). Deze bacterie kan wel gevaarlijk zijn onder bepaalde omstandigheden bij operaties en open wonden, en er werd alles aan gedaan om deze te bestrijden en gelukkig is men daar goed in geslaagd.

Atrium Heerlen staat anno 2010 gelukkig weer bekend als een van de beste ziekenhuizen van Nederland. Er is de laatste jaren fors ge-investeerd in kennis, personeel en apparatuur en wat vriendelijkheid, begeleiding en nazorg betreft staat het Atrium op de eerste plaats van alle Nederlandse ziekenhuizen maar dat heeft wel enige jaren geduurd om deze status te veroveren.

Laten we hopen dat de trend "wijsheid eenheid en liefde voor de mens" zich ook zal gaan doorzetten in de verdeelde en ruziemakende gemeenteraad van Heerlen en we verlost mogen worden van deze bestuurlijke puinhoop en geldvernietiging waar Heerlen en de hele bevolking al zolang onder heeft moeten lijden.

De Gemeenteraad van Heerlen moet zich in het vervolg veel beter! gaan inzetten voor een goede zorg en de zieke medemensen en voor de ouderen, en tal van zeer wenselijke projecten en organisaties zoals het "Toon Hermans Huis" niet meer in de weg gaan staan en dwarsbomen.

In een ver verleden stond Heerlen in heel Europa bekend vanwege de goede gezondheidsvoorziening en om maar eens iets te noemen de Kneipp inrichtingen, hoe wenselijk zou het zijn dat deze reputatie weer in alle glorie hersteld is en ook de naam van Dr De Wever alle eer en recht gedaan word en het moderne Atrium haar oude vertrouwde goede naam van de respectabele Dr Frans de Wever weer in ere herstelt.

Oproep Sponsors gezocht voor de Wim Rams Expositie

Ter ere en nagedachtenis aan mijn broer wil ik Wim Rams kunstwerken exposeren in een kunst galerie of andere passende gelegenheid, waarvoor ik iedereen die dit initiatief wil steunen oproep met mij contact op te nemen, gelieve te mailen naar:
liefdenetwerk@msn.com ovv Wim Rams Expositie

Ik heb helaas geen middelen om een veertigtal passe partouts en lijsten te kopen en de gehele expositie in een passende ruimte in te richten en te bekostigen.

Inmiddels staan mijn kunst en de nieuwe digitale Kunst expositie "New Draw Art" al een paar maanden on line en zijn er al een stuk of dertig werken van mijn broer gescand, met zorg bijgewerkt en klaar gemaakt en gepubliceerd.

U kunt de kunst-albums bekijken in de rechterkolom van deze blog bij de diapresentaties door op een afbeelding te klikken.

Afsluitend wens ik u allen al het goede ware en reine en veel gezondheid vrede en liefde toe.

Stan Rams


Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Playing The Piano

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Ali in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" trots poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, jolijke Bartjes en Dik Troms, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar helaas geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B naast een Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto-simulatie geeft aan hoe schitterend mooi Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Geert Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Beamoslima en zo een geweldig mooie blauwe moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons door de sloop voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi ander appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim twee├źnhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Ook bleken er vele tientallen mensen erg en heel erg overspannen en ziek te zijn geworden agv de gedwongen verhuizing en de sloop. Helaas zijn er ook mensen overleden agv zelfmoord omdat zij to in het diepst van hun ziel werden geplaagd en gekweld door de woningbouwvereniging die geen enkel gevoel en begrip toonde voor hen die zo verknocht waren aan hun huisje en het gedwongen vertrek niet konden verwerken en dan ook geen enkele bijstand of hulp kregen van de Gemeente.

Op de vlakte die is overgebleven zou binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart moeten verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Van al die mooie plannen is echter niks terrecht gekomen wegens het vreselijke slechte beleid annex wanbeleid van de cultuurvernietigende en door en door corrupte Gemeenteraad van Heerlen.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank