woensdag 11 augustus 2010

Het Nationaal Monument op de Dam


Het Nationaal Monument

Wie kent het niet?, het Nationaal Monument te Amsterdam. Enige tijd geleden maakte ik enthousiast een serie foto's na 5 minuten stilte... in acht genomen te hebben voor de herdenking van de gevallenen en slachtoffers van de oorlogen die, wanneer en waar ter wereld dan ook.. hebben plaatsgevonden en die elk jaar op 4 mei bij het Nationaal Monument herdacht worden.


Het Nationaal Monument

Foto Arsenaal

Toen ik thuis kwam en de foto's uit Amsterdam ging uploaden bleek dat ik meer dan 1000 kleurrijke plaatjes had gemaakt van de sfeervolle romantische grachten en de door Amsterdam zo goed gekoesterde schat aan schitterende bouwkunst en monumenten.

Voor mijn gevoel zijn de foto's van het "Anne Frank Huis" en de foto's van "Het Nationaal Monument" het belangrijkste en verdienden zij alle aandacht gezien de boodschap en de les die de mensheid heeft te leren uit de geschiedenis die uitgaat van beide monumenten.

Amsterdam

Amsterdam is een bruisend cultureel wereldcentrum en een paradijs van kunst, cultuur, gezellige winkels en duizenden heerlijke eetgelegenheden en word
dan ook jaarlijks door miljoenen mensen bezocht.

Uit alle landen van de wereld komen mensen naar het kloppend hart van Nederland, om een bezoek te brengen aan het Rijksmuseum, het wassenbeeldenmuseum van "Madame Tussaud", "Sail" de "Gay Parade",De Jordaan en De Zeedijk en nog veel meer om op te noemen maar de belangrijkste plaatsen zijn het wereldberoemde "Anne Frank Huis" en het "Nationale Monument" op de Dam.

Het Nationaal Monument

Vrijwel elke Nederlander kent het Nationaal Monument en weet waar, en waarvoor het monument staat i.v.m. de nationale dodenherdenking op 4 mei. Wie hoor de hemel in tuurt met haar immer stralend licht door de prachtig blauwe wolken door de aanblik van de overweldigende "monumentale witte vrede-paal" met haar beeldige ornamenten en tot vrede inspirerende teksten,raakt als vanzelf in een tijdloos niet te verwoorden gevoel.

Velen zullen later nog eens naar foto's terugkijken en deze van diverse kanten
van links, van rechts, vanaf het midden, van achter, van voor en van opzij, van dichtbij en van een afstand en zelfs van ver weg en uit de verste verte bekijken en of bestuderen en de tijd te nemen om stil te staan bij het moment, het vereeuwigd beeld van de "waarheid" dat ons doet verwonderen en bezinnen hetgeen menig politici van deze tijd valt aan te bevelen om het gedachtegoed niet slechts in ere te doen behouden maar te vertalen in een wijs, rechtvaardig en goed beleid.

Jaarlijkse herdenking

Tijdens de herdenking op 4 mei zijn HKH Beatrix en de leden van het Koninklijk Huis met tienduizenden landgenoten op De Dam aanwezig. De herdenking word op live op televisie uitgezonden. Miljoenen landgenoten en mensen over de hele wereld
herdenken tijdens de plechtigheid gedurende 5 minuten stilte alle
slachtoffers van de oorlog.

Een nadere kijk op het Monument

Voor diegenen die nadere uitleg behoeven bij het bestuderen en beter leren begrijpen van wat het Nationaal Monument te betekenen heeft is het raadzaam goed te kijken naar het Monument en de verschillende onderdelen waaruit het bestaat,en de teksten op de muren van het monument te lezen en de geschiedenis te bestuderen en te leren welke de vreselijke gevolgen zijn van de oorlogen die de wereld hebben geteisterd.

Muur Teksten

Iedereen heeft het volste recht te geloven wat hij of zij wil maar inderdaad: "waar gingen de meeste oorlogen om in de loop der geschiedenis?,
"waarom gingen mensen in de naam van "God" of welk geloof dan ook, oorlog voeren" en "wat heeft de mensheid daaruit uiteindelijk geleerd?"

Ja, de feiten liegen er niet om: Elke oorlog is illegaal en brengt niets dan verwoesting en een ongekend leed en verdriet.

Welnu, het leven is een wonder en het hoogste goed op aarde, mooi maar zeker geen lolletje want vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met het verlies van een dierbare, ziekte, en met het ouder worden een fase dat we afhankelijk worden van de zorg en liefde van familie, medemens en zorginstellingen, en daarop de overgang van het aardse na het hiernamaals waar geen een mens precies van weet waar dat is en hoed dat eruit ziet.

Het leven is dwars door de beproevingen waar we als mens nu eenmaal doorheen moeten veel mooier en zinvoller als je uit respect voor jezelf en een ander met alles wat je doet, dan ook je hart en gevoel volgt en alles dat leeft en bloeit respecteert en in ere houd. Door samen te werken en elkaar te helpen komen we verder dan alleen maar aan onszelf te denken, te nemen en niets of maar een beetje voor een ander over te laten. In tijden van crisis is het dan ook heel erg belangrijk dat de meest bedeelden onder ons een handje meer helpen om de minder bedeelden en de meest kwetsbare medemensen zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Meest belangrijk Monument van Nederland.

Met Nationaal Monument is Nederlands belangrijkste monument voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.Hier vindt jaarlijks op 4 mei, om 20 uur, de nationale dodenherdenking plaats, bijgewoond door koningin Beatrix en de leden van het Koninklijk huis. De herdenking word georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Ontwerp

Het monument werd ontworpen door de architect J.J.P. Oud en de beelden werden ontworpen door beeldhouwer Johannes Anton Rädecker. De reliëfs werden gehakt door Paul Grégoire.

Omschrijving

Het Nationaal Monument bestaat uit een van beton gemaakte pyloon(pilaar) van 22 meter hoogte, bekleed met travertijn, met daarop het beeld "De Vrede". Aan de voorzijde van het monument zijn vier geboeide mannen-figuren aangebracht die de oorlog voorstellen. Rechts en links staan twee mannen uit het verzet met huilende honden, die smart en trouw uitbeelden.

De teksten in de muren

De tekst op de muur met de urnen luidt als volgt:

"Aarde, door het offer gewijd, samengebracht uit gans het land, teken tot in verren tijd van heugenis en vasten band."

Deze belettering van de tekst op de muur met urnen werd ontworpen door Jan van Krimpen.


De figuren stellen voor: de ellende, het verzet en de overwinning. Voor het Nationaal Monument staan ook nog 2 beelden van leeuwen die werden gemaakt door Jan Willem Rädecker, de zoon van de beeldhouwer Johannes Anton Rädecker.

Om de pyloon staat een gebogen gedenk-muur waarin elf urnen met aarde, afkomstig van fusillade- en ere-begraafplaatsen uit de toenmalige elf provincies, en een urn met aarde van de erevelden uit het voormalig Nederlands-Indië zijn geplaatst.


Latijnse tekst

De Latijnse tekst op de voorzijde van het Nationaal Monument is van dr. J.D. Meerwaldt en luid:

"Hic ubi cor patriae monumentum cordibus intus
quod gestant cives spectet ad astra dei."

"Laat hier waar het hart van het vaderland is, het monument dat burgers binnen in hun harten dragen, naar de sterren van God kijken.Tekst op de binnenkant van de muur.

Op de binnenkant van de muur is een tekst van de Nederlandse dichter Adriaan Roland Holst aangebracht:

"Nimmer, van erts tot arend, was enig schepsel vrij onder de zon, noch de zon zelve, noch de gesternten. Maar geest brak wet en stelde op de geslagen bres de mens. Uit die eersteling daalden de ontelbaren. Duchtend zijn hoge blik deinsden hun zwermen binnen de wet terug en werden volken en stonden elkander naar het leven, onder nachtgewolken verward treurspel, dat wereld heet. Sindsdien werd geen mens vrij dan ontboden van boven zijn dak, geen volk dan beheerst van boven zijn torens. Blijve ons dat bij, verlost als we werden uit het schrikbewind van een onderwereld. Niet onbeheerst, doch enkel beheerst van boven de wereld blijft vrijheid ons deel."

Restauratie

Tot 1914 stond er op de Dam ook een Nationaal Monument genaamd, "De Eendracht"
In 1965 en 1998 werd het monument gerestaureerd


De verschrikkingen van de II de wereldoorlog (bombardement 1940 Amsterdam)

Ontstaansgeschiedenis.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog dienden 2 voormalige Nederlandse militairen een voorstel in bij de gemeente Amsterdam voor de oprichting van een Nationaal Monument. Twee jaar later verklaarde het gemeentebestuur en de Nederlandse regering zich akkoord en bood de gemeente Amsterdam het Dam-plantsoen aan.

Op de Dam verrees in afwachting van het uiteindelijke monument in 1947 een tijdelijke kolom met daarin 11 urnen met aarde afkomstig van de fusilladeplaatsen uit de elf provincies en in 1950 werd ook een urn geplaatst met aarde uit voormalig Nederlands-Indië. Dit monument was een ontwerp van A.J. van de Steur en Auke Komter.

Heineken

In 1946 werd ook geld ingezameld voor een monument dat door Freddy Heineken werd gefinancierd. Dat had dan in het Tweede Weteringplantsoen, tegenover het kantoor van Freddy Heineken en dicht bij de Heineken brouwerij, moeten verrijzen.

Johannes Anton Rädecker werd door Freddy Heineken aangetrokken en kreeg de opdracht om dit monument vorm te geven. Zijn schetsen, en die van andere beeldhouwers, werden in 1946 tentoongesteld in het Stedelijk museum.
Burgemeester Arnold Jan d'Ailly besloot naar aanleiding van deze tentoonstelling dat het monument op de Dam zou verrijzen en niet nabij de brouwerij van Heineken in het Tweede Weteringplantsoen.

Geldinzameling

Om geld in te zamelen verkocht de gemeente symbolisch de grond aan particulieren voor 50ct per cm³ maar deze actie was niet erg succesvol. Johannes Anton Rädecker werd nogmaals voorgedragen als ontwerper, maar werd ook opgedragen samen te werken met de architect J.J.P. Oud.

Na vier jaar kregen Oud en Rädecker van de Centrale Commissie voor Oorlogs- en Vredesgedenktekens het groene licht om hun ontwerp uit te voeren. Rädecker werd toen langzaam ziek, en zijn ontwerpen werden aangevuld door zijn zoon Jan Willem.

Het Nationaal Monument werd in 1956 onthuld maar eerst op 15 oktober 2007 werd bekend dat het Nationaal Monument de status van rijksmonument zou krijgen. Het bouwwerk staat in de Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het monument op 14 augustus 2009 voorgoed aan de lijst van rijksmonumenten toegevoegd.


Bezinning


Ieder mens is gelijk geschapen en heeft eenzelfde rechten maar ook plichten. Geen enkel mens is perfect,meer of minder dan een ander waard en we zijn dan ook op deze wereld om van elkaar te leren en om elkaar te helpen.

Laten we nimmer vergeten dat vrijheid ons aller hoogste goed is, waar niet aan te tornen valt, want alle mensen op aarde willen zonder onderscheid te maken op ras, status, huidskleur, afkomst, sekse, seksuele voorkeur en leeftijd, als mens niet alleen gelijk behandeld worden, maar vrij en gelukkig zijn.

Daar waar de universele rechten van de mensen in de verdrukking komen is een grote opgave weggelegd voor de wereld om zonder de verkeerde weg van oorlog en geweld in te slaan, zo vereend als mogelijk met vreedzame middelen op te komen voor het recht, vrijheid en welzijn van ons allemaal.

Stan Rams


Stan Column

Bookmark and Share

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Playing The Piano

Levensweg

Levensweg
Olievefpaneel Stan Rams

Highest Aim

Highest Aim

After the bitter tears
heaven again washed away
the coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim
within each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace from the
Spring of Love

Stan Rams


~~~After the bitter tears

heaven again washed away
the blood coloured earth.

Heaven smiles again
giving us all a new chance
to fulfill our highest aim within
each days new rebirth.

To open hearts to love
and peace to let the sun
of Love and Peace
shine for us all.


***

de aarde

is gekleurd met het bloed
van al tevelen
door regens weggewassen
maar niet de zonde
en het verdriet

de zon schijnt
geeft de mens een nieuwe kans
om het hoogste doel op aarde
te vervullen
het hart te openen,
om samen te werken
aan een wereld
waar iedereen
gelukkig met elkaar
mag zijn

Stan Rams

Stan 2010

Stan 2010
Piano Piano Piano

Zalig Nieuw Jaar dat zit zo dus in elkaar


Beste bezoekers,

Gelukkig Nieuwjaar

We vieren het nieuwe jaar maar je hebt mensen, mensen die zitten en mensen die lopen,en mensen die staan maar ook mensen die niet of nooit stil kunnen zitten sommigen doen zelfs meer dan een lopend mens omdat ze meer dan zitten van alles zitten te doen zonder van hun stoel af te gaan met oud op nieuw en ook het hele jaar maar je hebt ook mensen die niets doen dan zitten en mensen die geld verdienen met zitten en daar zitten er wel heel wat van in de kamer te pitten of te zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten en die komen niet vrij, tenminste zolang ze zitten en dan zijn er nog mensen die vast zitten aan elkaar en niet meer los kunnen komen snapt u nou hoe dat in elkaar zit? dat er mensen zijn die aan elkaar of een ander zitten zonder vast te zitten terwijl ze eigenlijk vast moesten zitten en niet vrij mogen zijn omdat de mensen die zitten te zitten niets ondernemen en niet van hun zitplaats af willen gaan en zo zijn er weer mensen die het niet meer zien zitten, omdat de zitters niet voor hen willen opstaan, en hen niet zien zitten en zo zijn er weer heel wat mensen,die de zitters niet meer zien of ze nu lopen zitten of staan en het liefste de zitters van hun zetel af zouden slaan maar zo zijn er gelukkig ook zitters die opstaan waarvoor ze zijn gaan zitten en hun zetel afstaan aan mensen die het zien zitten om de mensen die het niet meer zien zitten weer aan het lopen te krijgen zodat ze niet meer hoeven te zitten zonder van hun plek af te moeten gaan? snapt u,hoe dat in elkaar zit dat er mensen zijn die liever niet van hun plek afgaan en zo niet dan ga er maar eens lekker voor zitten tenzij u liever wilt lopen of staan of de ogen sluit omdat u het anders ook niet meer ziet zitten..en in dat geval is het raadzaam er niet teveel over in te zitten dat u het niet meer zou zien zitten omdat u anders niet meer voor een ander zou kunnen opstaan en alleen nog maar zou blijven zitten zonder te kunnen opstaan voor de zitters die voor de lopers zijn opgestaan, en ook wel weer eens lekker wil zitten zonder steeds het gevoel te moeten hebben telkens voor een ander op te moeten staan, en daar word een mens echt wel moe van dus blijf maar eens lekker zitten en geniet van je plek zodat je straks uitgerust eens lekker kunt opstaan en het weer helemaal ziet zitten voor het nieuwe jaar.

Ik wens u allen liefde geluk en een goede gezondheid
toe voor nu voor altijd en het nieuwe jaar!

Gelukkig Nieuwjaar

Stan Rams

Bea Moslima razend populair


Zwarte kleding, hoofd- doekjes en boerkas zijn razend populair in Nederland en een ware hype, en zo zien we op deze foto Hare Majesteit Beatrix in een exclusieve uitvoering van de internationaal befaamde modeontwerper Mohammed Jan Job Vuiton Ali. en wat is ze lekker vrij in haar prachtige outfit verlost van het altijd weer verplichte koninklijk "hoedje" om nu eens blij te kunnen poseren voor onze camera.


Trots op de Moskee

TON( Trots op Nederland) ziet Nederland het liefst gevuld met kleurrijke bloem- en tulpenvelden, windmolens, kerken, en dijken die je met een vinger kunt dichten als er een gaatje in zit, een polderland bewoond door mensen die op houten klompen lopen, kaasdragers, Zeeuwse meisjes, Dik Troms, en Pietjes Puk, een land van melk en honing, dol op Calve, Friese Vlag en Zaanse mayonaise en een land waar als het aan Wilders ligt geen plaats is voor "Kous Kous", "Kebab", een rappende Ali B en een sjieke Moskee.

BeaMoslima voor haar nieuwe paleis

Ze weten niet wat ze missen, bovenstaande foto geeft aan hoe schitterend Paleis Soesjesdijk eruit zou zien na de grote multiculturele verbouwing en hoe blij Beatrix zou zijn met haar nieuwe onderkomen ,en zegt U eens eerlijk?

Wie behalve Wilders, zou nou niet echt heel erg trots op Nederland zijn, met Bea- naast zo een geweldig mooie blauwe soesjesberg moskee?


Stan Rams


Bookmark and Share


Bloesem in de Limburgiastraat te Heerlen

R.I.P Limburgiastraat!


Deze prachtige boom, en nog veel meer bomen in de wijk Meezenbroek ,stonden zo mooi voor mijn kunst-atelier annex appartementje op nr 203 aan de Limburgiastraat, helaas is al dat vertrouwde schoons door de sloop voorgoed verdwenen.

Woningbouwvereniging Woonpunt zorgde er vervolgens voor dat ik een geweldig mooi ander appartement kreeg toegewezen.

De sloop van de 7 flats aan de Limburgiastraat heeft vanaf de eerste gesprekken met de bewoners ruim tweeënhalf jaar in beslag genomen

“We zijn onderweg enkele tegen-slagen tegengekomen”, geeft John Scheilen van Woonpunt aan. “Uit nader onderzoek bleek dat er asbest in de dakconstructies verwerkt zat en dat vraagt extra expertise en zorg bij verwijdering. Daarnaast was het niet gemakkelijk om voor alle bewoners en gezinnen uit de flats vervangende woonruimte te vinden. Het aanbod in de wijk is echter beperkt. Maar het is gelukt. Iedereen heeft een mooie nieuwe woning.”

Ook bleken er vele tientallen mensen erg en heel erg overspannen en ziek te zijn geworden agv de gedwongen verhuizing en de sloop. Helaas zijn er ook mensen overleden agv zelfmoord omdat zij to in het diepst van hun ziel werden geplaagd en gekweld door de woningbouwvereniging die geen enkel gevoel en begrip toonde voor hen die zo verknocht waren aan hun huisje en het gedwongen vertrek niet konden verwerken en dan ook geen enkele bijstand of hulp kregen van de Gemeente.

Op de vlakte die is overgebleven zou binnen ongeveer 4 tot 5 jaar aan de Limburgiastraat een nieuw centrumhart moeten verrijzen, met luxe- woningen, parkeervoorzieningen, supermarkten en andere kleine winkeltjes. Met eraan vast een natuurpark. Van al die mooie plannen is echter niks terrecht gekomen wegens het vreselijke slechte beleid annex wanbeleid van de cultuurvernietigende en door en door corrupte Gemeenteraad van Heerlen.

Foto' s: Stan Rams

Info: Mijn MSP


Stan Rams

Love & peace to you all Anna Frank